เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Chasm
Where we've been
9 มีนาคม 2013 - poe

Game Development
The team has been extremely busy preparing the game for people to demo at GDC (we'll be at kiosk 7 in the play area!). A lot of time has gone into bringing the enemy count up to eleven. We also acquired a very talented artist named Glauber Kotaki who specializes in making animations.Tony has also been hard at work putting some great backgrounds into the game to make it look more interesting.Community
A forum was setup as well, and we would love if you came on to voice suggestions or feedback you might have for what you see in the game, come check it out![discordgames.com]

Also be sure to check out our weekly blog posts, here's week one.[discordgames.com]

Come and hang out with us on irc[client02.chat.mibbit.com] as well!

In just three months we've reached spot #34 on Greenlight because of the incredible support you guys have given us. Please help us in the homestretch for Top 10 by sharing the game with your friends and family.

7 ความเห็น
< >
fLESHeye 17 มี.ค. 2013 @ 4:09pm 
I want this, I want this, I waaaant iiiit noooooow!!!
.PrimeMover. 17 มี.ค. 2013 @ 12:18pm 
I am very eager to see this go up!
Eclipse 16 มี.ค. 2013 @ 11:27pm 
This looks sick.
Darkerson 13 มี.ค. 2013 @ 10:25pm 
Want! And yes, I voted! :D
[Ao2]Elde 12 มี.ค. 2013 @ 2:39am 
im developing a metroidvania game myself based underwater (not aquariaclone), its handpainted tho but this style just charms me man...REALLY goodlooking game! i will vote u guys to the finishline anyway i can!
Pickledude95 11 มี.ค. 2013 @ 9:25am 
This looks like it will be a great game at some point keep at it.
spacerik 9 มี.ค. 2013 @ 10:38pm 
Wow animations look good. Keep up the good work. I'm sure this game will be greenlighted very soon.