Det här spelet har fått Grönljus från gemenskapen!

Gemenskapen har visat sitt intresse i detta spel. Valve har tagit kontakt med denna utvecklare för att börja gå mot ett släpp på Steam.

Royal Defense
iOs vesrion of Royal Defense
8 februari, 2013 - Montezuma

As many players would love to see Royal Defense on Mobilde, here we go:

https://itunes.apple.com/us/app/royal-defense/id590224579&mt=8

try it and let us know what you think

1 kommentarer
< >
FakeBLooD 12 feb, 2013 @ 6:12am 
oh damn iOs ,,prefer android ;)