Detta spel är nu tillgängligt på Steam!

Tack för din hjälp med att detta spel ska väljas till att distribueras via Steam. Mer information, bland annat en länk till butikssidan, kan hittas nedan.

Royal Defense
iOs vesrion of Royal Defense
8 februari, 2013 - Montezuma

As many players would love to see Royal Defense on Mobilde, here we go:

https://itunes.apple.com/us/app/royal-defense/id590224579&mt=8

try it and let us know what you think

< >
1 kommentarer
CoRtEx 12 feb, 2013 @ 6:12am 
oh damn iOs ,,prefer android ;)