Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Legends of Dawn
Patch 1.10 is out!
8 Ιανουαρίου 2014 - DreamatrixTeam

After months of hard work we are happy to present to you the new patch 1.10 with our Dreamatrix Tools.
Despite some rumors we remain committed to our backers. Modding tools beta was an important stretch goal and a lot of unexpected work had to be done to make it happen. We hope that enthusiasts among you will experiment with tools and that knowledge base will start to grow within the community so that others less experienced users will be able to join the fun.

Patch 1.10 changes:
===================
- modding tools added (world editor, materials/models editor, entity editor, flare editor, GUI editor and creature designer)
- added Editor Quick Guide
- added panel for custom mods (visible from character generation screen)
- added Unpacker (used to unpack the contents of the game on your HDD - it must be run before the first launch of editor)
- NTG quest conversation fixed
- spider tutorial quest fixed
- added Alienware Light FX for Alienware laptops and keyboards
- fixed model popup when traversing back and forth between two adjacent world sectors
- fixed water transparency bug
- reduced memory consumption (slightly lower)
- grass rendering is additionally optimized
- slight tweaks and changes to monster AI
- added new 30+ nodes for skill checks (usable from script editor)
- fixed bug with character zooming buttons reappearing when returning to main menu
- various small optimizations and fixes

We will continue to work on game improvements.
Thank you for sending valuable feedback and log files via emails, thanks for sharing suggestions on forums and for making Legends of Dawn community a growing and resourceful place.

Steam Trading Cards, badges and icons will be also available soon.

Happy New Year to everyone!


Dreamatrix Team