เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Legends of Dawn
Patch 1.07 live now!
17 สิงหาคม 2013 - DreamatrixTeam

patch 1.07:
===========
- teleport stones added
- crafting panel drag'n'drop fixed
- creature levels fixes
- added small experience gained when fighting creatures 8+ lvl while 5+ levels above them
- tweaked merchant item levels
- crafting bug fixed
- memory consumption is now slightly lower
- changed/fixed third tutorial quest
- german language fixes
- croatian language bug fixed
- camera fov slightly increased
- grass rendering optimized
- dual wield combat sounds added

We have tweaked creature levels in one of the dungeons. Those were made to reflect slight changes from previous patch. Now players can advance (although very slowly) over max level since killing lvl 8+ creatures will increase player's experience and thus level.

We have also slightly tweaked item levels in merchant shops. Merchants now sell items of various levels. Also scroll of Recea, Scroll of Koshk and Scroll of Korden's Fall are all available in shops.

We have fixed crafting bug that manifested when crafting items while magical item is in first slot in inventory. Bug itself was very easy to fix but very hard to figure out (thanks crpgnut :).

Third tutorial quest (one with spider) used to require that player kills spider after (s)he starts the quest. ow it is possible to kill spider before quest starts.

We have implemented one teleport location per region. Using those players are able to fast-travel to regions previously visited.

Crafting panel had problem with drag'n'drop operation, one of the parameters in the panel was wrong and that could cause problems when dragging panel too much. This problem is now fixed.

We have also made various memory optimizations, both on CPU and GPU. Various language problem are also fixed. Mostly in german language (thanks to Alex). Croatian language had bug which was caused by conversion of text from excel to txt format that caused crash when displaying experience in console window. This is fixed. Camera FOV is now slightly larger. Grass rendering is slightly optimized. It turns out that grass required unproportional amount of resources. This should work better now. Final dungeon (which only had entrance) now has exit. We intentionally prevented players from exiting the dungeon, but scrolls of teleportation made that limitation void. Players can now enter and exit that dungeon as they please. Dual wield combat are sound added.

< >
1 ความเห็น
Virty 17 ส.ค. 2013 @ 8:05am 
Nice!