Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Legends of Dawn
LEGENDS OF DAWN - SOUNDTRACK & ART
17 Ιανουαρίου 2013 - DreamatrixTeam

The focus of today's update is Legends of Dawn Original Soundtrack!

Music is very important to us and we had tremendous fun creating original pieces that blend well with beautiful landscape and ambiances of the world of Narr. Some song themes popped out of our imagination simply after seeing some of the amazing concept art in early days, some came after the game was in playable form, some are happening right now and will hopefully come with LoD2.
We have to fit many roles in our development work and creating music remains one of the most rewarding. The soundtrack grew slowly with the game. As we were imagining the world and races for the game the races spoke back to us, sometimes through exotic instruments, sometimes gently, sometimes not so gently following atmospheres in the game. So for an example, if a drum wasn't big enough to sleep in, it wasn't accepted by Elven people. We had to really dig deep and search beyond our mortal realm to find their voice of expression. Consequently at moments the soundtrack leaves us with a strong tribal feel due to deep rumble of the gigantic drums that we fell in love. We hope that you'll enjoy the soundtrack, at least experiencing a fraction of joy we had while creating it.
Watch new movie!

< >
2 σχόλια
DreamatrixTeam 17 Ιαν 2013 στις 16:44 
{SyN}Valkier, Thx
{SyN}Valkier 17 Ιαν 2013 στις 12:50 
From what I've read/heard so far, I get the feeling the soundtrack is going to be right up my alley. Can't wait. The opening song in the KickStarter video haunts me in all the best ways. Continued luck and sucess to you guys.