Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Dungeonmans
4 Μαρτίου - [APro]MadjackMcMad

When is Dungeonmans going to ship? When will the Beta be available? Your questions are answered here: https://www.kickstarter.com/projects/56637190/dungeonmans-the-heroic-adventure-roguelike/posts/764856. Also, yeah #16 on Greenlight! Surely the journey is almost at an end.

3 Φεβρουαρίου - [APro]MadjackMcMad

Closed Alpha backers can grab the latest update now. UI fixes, less crashes, and changes to the Necromanser abound. Check out these patch notes![www.dungeonmans.com]

21 Ιανουαρίου - [APro]MadjackMcMad

Thanks to all of your support, Dungeonmans is right now (21 January, 7PM EST) ranked #89 on the Greenlight Top 100. It's been a long road but the end is in sight, thank you for your effort in getting the word out and showing Dungeonmans to your friends. More updates to come!

16 Ιανουαρίου - [APro]MadjackMcMad

It's been a long road on Greenlight but the alpha announcement has been a real shot in the arm and we're getting closer than ever. If you want to help out (and you've already voted Yes, of course) then tell your friends about the game and get them to vote. For those friends who've already seen and voted on the game, months ago: Dungeonmans has come a long way since late 2012, and it is worth another look!

13 Ιανουαρίου - [APro]MadjackMcMad

Backers at the Frontiersman level or better will soon have access to a brand new build of Dungeonmans with more classes, dungeons, and loot! Take a look here![www.dungeonmans.com]

< 1  2  3 ... 8 >
Εμφάνιση 1-5 από 37 καταχωρήσεις