Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Croixleur
Croixleur featured in the BitSummit trailer!
18 Μαρτίου, 2013 - Nyu Media

Link: http://www.youtube.com/watch?v=IrWFuu7TB8U

For those unaware, we've been busy with BitSummit, which took place on March 9th in Kyoto, Japan. This event was geared towards increasing the awareness of japanese indie games. During the event we met with a lot of cool people, including Valve representatives!

Please help us spread the word about japanese indie games and don't forget to click on that Yes button!

1 σχόλια
< >
arahman56 19 Μαρ, 2013 @ 3:32μμ 
Just to note, Super Chain Crusher and Nanosmiles are available from Playism (PWYW for Nanosmiles)