เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Croixleur
Win a Copy of Croixleur from Tokyopop!
1 กุมภาพันธ์ 2013 - Nyu Media

In support of the Croixleur release & Greenlight entry, our friends at Tokyopop are holding 'create a sword' competition!

Visit the thread and post your funniest combination of sword name plus a special ability for the sword. The 5 entries with the highest number of Likes will each win a copy of the game!

LINK! http://www.facebook.com/TOKYOPOP/posts/403700219720561

< >
3 ความเห็น
Dal-From-Space© 4 ก.พ. 2013 @ 10:47am 
Vote for "The Titan's Bindings!" :D
Nyu Media 4 ก.พ. 2013 @ 6:50am 
They're no longer publishing in the US, but still exist as an entity and have a pretty big social media following.
DreamDrop 3 ก.พ. 2013 @ 11:09am 
Tokyopop still exists?