เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Metacell: Genesis
Metacell Update 01 - What...
18 ธันวาคม 2012 - Products for Robots

Just added the first episode of Metacell Update, an animated series that will be airing frequently throughout the Kickstarter and Greenlight campaign, giving deeper insight into the project. Each episode will cover a topic ranging from: what Metacell is, the characters and story, the planned game modes and pretty much everything else. This episode takes place a few days after The Imaginary Awesome Studio - Metacell Kickstarter Adventure. Caitlin, Chris and the Metacell talk more in detail about the current gameplay and story of Metacell and find out what happened to me in John's Metasaga.

Hope you enjoy our imagination,
John