Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Metacell: Genesis
Metacell Update 01 - What...
18 Δεκεμβρίου 2012 - Products for Robots

Just added the first episode of Metacell Update, an animated series that will be airing frequently throughout the Kickstarter and Greenlight campaign, giving deeper insight into the project. Each episode will cover a topic ranging from: what Metacell is, the characters and story, the planned game modes and pretty much everything else. This episode takes place a few days after The Imaginary Awesome Studio - Metacell Kickstarter Adventure. Caitlin, Chris and the Metacell talk more in detail about the current gameplay and story of Metacell and find out what happened to me in John's Metasaga.

Hope you enjoy our imagination,
John