Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Boo Bunny Plague
Beta Is Over!!
18. september, 2013 - jamie.d

Beta testing has now been completed. The team is now working on the final touches and polish on Boo Bunny Plague for release next year.