Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
KRUNCH
RGCD Review: "KRUNCH has an awful lot to offer gamers who really enjoy punishing themselves." ★★★★☆
29 Απριλίου 2013 - LeGrudge & Rugged

"It's difficult to not be immediately intrigued by the dark, foreboding atmosphere of KRUNCH, an indie game by LeGrudge and Rugged that puts a new spin on the familiar twitch platformer genre. In fact, this game of stressful close calls and peril-filled levels isn't a platformer; rather, I'd call it a 'floater'. Birthed from a Ludum Dare prototype, KRUNCH has an awful lot to offer gamers who really enjoy punishing themselves."

"The premise of KRUNCH, much as I can glean from the intro and gameplay, is that the player takes the role of a small, floating sphere that has apparently been imprisoned by some nasty looking aliens. Given a small chance to escape, players gain control of the sphere and must skillfully escape the labyrinth in which they are trapped, avoiding spikes, sawblades, frickin' lasers, baddies, and hungry alien bosses. There's not much to the controls – standard directionals and a 'run' button, which I found amusing since a floating sphere doesn't have legs, but I digress. (You'll be “running” an awful lot, but watch your health meter. Did I mention running saps your health meter?)"

Read the rest here: http://www.rgcd.co.uk/2013/04/krunch-pcmaclinux.html