Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
DreadChase
11 Feb 2013 Update
10 Φεβρουαρίου 2013 - Ultramoose

Hello again :D

Uploaded a video showing why it is dangerous to finish warping with live military units inside the envelope. A hostile base arrives and immediately launches units to attack my base, so I engage it head on and attack. Even if I had not been caught in the blast wave that would still not have been a victory - being discovered left little time for salvage or stealing fuel. The military is very effective in sieges, so staying hidden and keeping ahead of the fleet is important.

The hacking mechanism and alien threats have been implemented. Hacking is pervasive and combined with stealth allows for a lot of threats to be tackled without revealing your presence. Aliens are a very different threat to the military, not nearly as organised but capable of taking over structures and multiplying very quickly. Setting them against each other also makes for an excellent distraction.

Progress is going well though I'm still not going to put up a release date yet. Thankyou for the feedback :)

< >
2 σχόλια
Wolvie 18 Απρ 2013 στις 16:58 
Any updates on progress with development since this post?
Psycho 22 Φεβ 2013 στις 15:01 
Looks awesome!