Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
City of Steam
25 Οκτωβρίου 2013 - Mechanist Games

To kick off the beginning of Mechanist's self-publishing efforts for City of Steam, we will be heavily modifying the game, ending the previous 1.X product version line and branching off in a different direction. We want to publish City of Steam: Arkadia, effectively a 2.0 version, on several gaming platforms and hope to include Steam in that list of platforms before the end of the year.

Before doing so, we need to revisit many of the features and modifications that were made for the 1.X versions. The changes will not be minor. Many systems will be updated and added to, some will be reduced, others will be removed. The details of these changes can be found in the following weeks on the game's new site http://www.cityofsteam.com/ and will be updated as more information becomes available.

We hope to give the game a fresh new start, put the past behind us, and honor our loyal supporters at the same time.

25 Οκτωβρίου 2013 - Mechanist Games

Mechanist Games has ended it's cooperation with R2 Games and purchased back the rights to publish the English version of the game. But before that can happen, many important changes need to happen for the game to be healthy and suitable for platforms such as Steam.

For more information, see the the press release on http://www.cityofsteam.com/

14 Μαΐου 2013 - Mechanist Games

Hey everyone,

The new Beta is now available, play it here![cos.r2games.com]

After working for quite a few months since Closed Beta, we're finally ready to have you all play City of Steam. While the game is not quite in open beta yet, we're getting closer and closer and would like to invite you to join us in testing the game. Again, beta is beta so expect there to be some bugs and problems, but most of all, enjoy!

Thank you again for Greenlighting us and we hope to be on Steam soon after launch!

19 Απριλίου 2013 - Mechanist Games

Hey everyone,

If you'd like to read more about all of this and see two skeletons high-fiving, check out this link! http://www.cityofsteam.com/news/view/?id=1731

As of two days ago we're greenlit (as you've probably seen at the top) and we're now officially in talks with Valve to get City of Steam on Steam! This is great news for all of us and we're looking forward to providing you guys with the promised goodies. We are hard at work getting the game ready for the next test phase and we'll be announcing more about what's coming up in the next few weeks.

8 Ιανουαρίου 2013 - Mechanist Games

First, a word from our fearless leader, Dave[www.cityofsteam.com].

As Closed Beta is now over, we’re back in full-on work mode to get the game ready for the next Beta in a couple of months. In the meantime we’re going to keep you updated on everything that’s going on via our website[www.cityofsteam.com] and discuss it on our forums[forum.cityofsteam.com].

Expect loads of Dev Journals, feedback discussions and general news post in the coming months!

Also keep an eye on our Facebook and Twitter; they’ll get daily updates on any news and development updates.

< 1  2 >
Εμφάνιση 1-5 από 7 καταχωρήσεις