Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Mortal Online: The Awakening
Lances, new mounts and more!
3 Μαΐου 2013 - Paratus


Today we are releasing a very important patch that significantly improves the game performance, to better support large scale population and wars with excellent performance. Updates have been made in the capital city of Tindrem which has, in the past, lacked proper optimization which made clients struggle. It should now be an optimal starting location for all new players both in terms of performance and using a short and easy tutorial for all new players to easier get into the game mechanics. Lots of polish and bug fixing has been worked on in this patch.

We have also added the mount package which includes two totally new mount types; the old Molva Beast is back, and the new Lykiator that has been transported from the continent Urmothâr, Lykia. The Molva beast is a very strong and powerful mount that can grow to a very large beast using the right knowledge of how to control them. There are lots of different mount gears to buy and put on the Molva beasts such as the famous Tindremic-marked thick armor. The Molva is often used to knock down its opponents with an incredible force when you push the Molva into a “berserk” state. The Molva is usually the slowest in general run speeds of all the current mounts but it has the highest run burst speed.

The Lykiator is much more agile than both the horses and the Molva, they can climb in steeper angles in mountains, and they can jump very high. Their turn radius is swift and agile, but their main run speed is slightly lower than the traditional horse run speed. It holds natural body armor and there is no armor that can be put on the Lykiator other than saddles and eye blinders.

Both the Lykiator and the Molva beast starts out on a rather low creature control cost depending on its subspecies. There are 5 subspecies for both the Molva Beast and the Lykiator all with their unique appearance, stats and features. Depending on their subspecies, they can cost more creature control points. Experienced breeders can however mix these subspecies to find an optimized suitable mount as a result that cost less creature control. To achieve their pure strength if to be used as a weapon even greater creature control is required by learning their zoology skills. Not all specific subspecies stats can be mixed in a breed however, so to obtain the most powerful subspecies and highest level a tamer must obtain the correct skills to control them.

A new combat system and style has been introduced into the game: a truly unique way of fighting in an MMORPG on mounts using lance weapons. Crafters will be able to craft a new weapon type starting out with a traditional lance handle and a few different head types. A mounted lance fighter holds the lance out and will aim at the target and allow the mount to give the force and damage. The lance does real time traces against any surface in the world and will react as soon as it impacts, even if it’s the ground or a living creature. Due to huge force being used when the lance impacts, it does loose durability rather quickly. Crafters have to find a suitable combination of material and head types to find different use of a lance weapon. It may be focused into a full knock down of a mount, or simply to cut deep into the flesh with the aim of causing severe damage. Defenders may always try to block and avoid being knocked down by a mount and absorb the damage if perfectly blocked/parried. We rely on pure player skills when fighting as a mounted lance fighter just as any mounted combat.

Notice boards have been added to most cities. Here players can post their own notes and requests and orders for other players to read. A player only needs to buy a book, write something on a page and tear it out and put it on the board. Mortal Online has also received a slight face lift visually in lightning and color tone. It does lean a step closer to the old look and feel of earlier beta builds.

While we will continue to polish and remove bugs from the game, we are getting closer to having the character and armor content replaced next, which will both improve the graphics and performance.

As always, even though we do not make frequent public updates regarding cheats in Mortal Online this is always a very high priority for us to make sure cheaters will never be able to play the game and that there are no cheats that get away undetected. We recently expanded on our anti-cheat detection software to that which major companies, such as Blizzard, also use. This has already gone to good use as we have banned a few accounts using such software already. Cheating will never be accepted and it will always result in a permanently ban.

< >
11 σχόλια
PlayCator 1 Οκτ 2013 στις 16:27 
Map would ruin the exploration aspect. I would navigate via landmarks and the sun/moon
crsyntax 23 Ιουλ 2013 στις 21:23 
This game is amazing, if they keep up the great work this will be the MMO i've been looking for since UO.
UnBkbl. DerqnkerS 28 Μαϊ 2013 στις 6:57 
a map would take off the thrilling about this game
Paratus 18 Μαϊ 2013 στις 19:28 
@Aliih We have no intention of putting a magical map in Mortal Online, tracking your position. Instead you'll need to learn landmarks and navigate with your compass. That said, you could buy some paper at a vendor and draw your own map or have another player draw one for you. Mortal Online is about freedom and letting the players build their own world.
Celebroeye 18 Μαϊ 2013 στις 16:39 
nice
Iraqiiz 15 Μαϊ 2013 στις 10:51 
if they only putt a map ingame -.- just gott sick of getting lost all the time -.-
Scellow 7 Μαϊ 2013 στις 4:01 
I hope a day you'll add some flying monts, i'm tired to run run run when i'm lost xD
««RaimB»» 4 Μαϊ 2013 στις 5:11 
op
[ES]kranick 4 Μαϊ 2013 στις 4:02 
yeha!!!!!!!!!!!!!
GRIMNARR 4 Μαϊ 2013 στις 2:09 
MORTLE!!!