Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Band of Drones
Status Update
17 Φεβρουαρίου 2013 - Blink Vortex


Been working hard on structuring mod support, so it will be as easy as possible to create mods for the game. It's much cleaner now, basically you''ll just need to add your mod files into an extensions folder and the game will use it. You can change drones' look, add weapons and create your own campaigns with custom maps.
Also I've chosen to do the ZX Spectrum thing as an extension with it's own campaign on two scenarios. Thing is, I'm guessing most of you prefer the new look, and duplicating the whole game with ZX art is simply too much for my resources. This also means that ZX will have it's own save games, so it's really independent of the main campaign.
Also there's a new weapon type: Laser Guns! Their targeting is 100% accurate, but the damage is rather low compared to cannons and missile launchers. I think they come in handy in situations where you have a narrow line of sight to the enemy or when he's low on health and you don't need to waste the ammo of the more damaging weapons.

Stay tunned, demo is coming soon!