Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Black Annex
Help Send Black Annex to LA
30 Απριλίου 2013 - Lance E. McDonald

Hey, feel like helping send an Aussie indie developer from the country to Los Angeles? Black Annex is nominated to get a cool trip to E3, so if you have an email address and feel like doing a genuinely cool thing, head over to this link and throw down a vote.

http://indiescrashe3.com/nomination/8C94DB72-0566-150D-B564-47FA26551BF1

If you want to be a totally radical individual, pass the link around and see if we can send Black Annex to America for one of the biggest consumer entertainment expos in the world. In the meantime, here's another new-ish screenshot!