Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Black Annex
System Requirements are going down Down DOWN!
29 Απριλίου 2013 - Lance E. McDonald

I've got Black Annex running at 60fps (and it's absolutely beautiful) on every desktop machine I own now, and I've got it performing much better on all the test laptops I have in the studio. I'm adding frame-skipping and a lot of new performance tweaks to the game and I'm going to abandon the notion that the game needs a multicore CPU now.

I'm not committing to any definite specs now, because I don't want to make promises I can't keep, but things are a LOT better now. I want as many people as possible to be able to enjoy Black Annex so I'm putting all the work I can in to making it perform its best.

< >
4 σχόλια
krzysztof.klis 2 Μαϊ 2013 στις 6:12 
That's great news, keep it up!
The Pugilist 30 Απρ 2013 στις 6:55 
Takedown (high cpu requirements).
Velijah 29 Απρ 2013 στις 8:40 
\o/
Lunick 29 Απρ 2013 στις 4:09 
\o/