Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
NeonXSZ
Detailed Update to the Developer Diary
19 Ιανουαρίου 2013 - Paul

Neon's development is continuing at a fast pace, and there is no better place to see this and keep up to date with what is going on than checking out the Developer Diary. It can be found just above the comments section on the main page.

It's not for those that like TLDR's: The developer diaries are very detailed discussing every aspect of the development process and every new feature added to the game.

Today the longest diary entry to date was added. It had to be split up into three parts because so much has happened during the last week.

If you took the time to go and read through the Diary please take an extra moment to leave a comment here to say so. I do find it strangely cathartic to write them, and I feel it's important to keep fans of the game up to date on what is happening, but if only a couple of people are reading them then I will spend a little less time on them and summarise things more.

Thanks for your continued interest in Neon. The alpha build is getting really close to being ready now. We are still on target for starting alpha testing in February even if it will likely be closer to the end of February than the start.

Paul