Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

SeaCraft
10 Απριλίου, 2014 - Дон Ублюдон

While we're working on missiles and torpedoes (don't miss the video this weekend!), few more shots with ocean: get it![forum.hiazma.com]

7 Απριλίου, 2014 - Дон Ублюдон

Today I've finished work on the alpha-version of ship physics. There were three angles of the task:

1. Create ocean shader (surface)
2. Teach the ship to react on it
3. Make it work in multiplayer

Few days, some reseach.. and here it is :) Watch on YouTube!

2 Απριλίου, 2014 - Дон Ублюдон

I think that it's definitely cool that SeaCraft will be avaible on Linux too! With UE4 we've got the power!

1 Απριλίου, 2014 - Дон Ублюдон

We've published the WIP progress of the second day of SeaCraft Revivement Program.

Take a look![forum.hiazma.com] ;)

18 Σεπτεμβρίου, 2013 - Дон Ублюдон

Yay! Few hours ago SeaCraft has been Greenlit on Steam! It's really cool, and we have strong plans to move our game to Steam asap.

Thank you, guys! It couldn't be possible without your support! :)

< 1  2  3  4 >
Εμφάνιση 1-5 από 19 καταχωρήσεις