เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

SeaCraft
[History] Menu interface
4 กุมภาพันธ์ 2013 - Дон Ублюдон

I'd like to say few words about ingame interface. It's just a retrospective view to show how we work on SeaCraft.

In the end of 2011 it was dark and gothic:First serious style change, 2012 summer:More military:Crysis influence:At this time WGs changed their battleships to warships, we got a claim and, despite on that we used World of Warships name from May 2011 (but without public announces), we changed our name to SeaCraft only. Anyway, more metall and weight added:Than we got GoW ideas:So, that's the result of the end of autumn (the background was changet to 3D scene too). The style is practically approved, but it's not a final result and we preparing something new to alpha-tests. I promise it will be clear and cool :)

5 ความเห็น
< >
The Great Uniter 19 ก.พ. 2013 @ 4:04pm 
Nice
maestro35 7 ก.พ. 2013 @ 6:52am 
It's neat to see how it changed over time... I LOVE some of the scrollbars you used in older designs, I would die to use them on a site. xD
LEGENDA 4 ก.พ. 2013 @ 6:50pm 
Good!!!
andrewsgames 4 ก.พ. 2013 @ 5:46pm 
Looking good!!!
Gypsy Wheeler™ 4 ก.พ. 2013 @ 5:33pm 
This just keeps looking better and better. :)