เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

SeaCraft
Happy New Year from Russia!
31 ธันวาคม 2012 - Дон Ублюдон

Dear friends!

As the year draws to an end, we’d like to take this chance to wish you all a Happy New Year!!! We promise to deliver more awesomeness and quality into our game in 2013!

We wish you a very happy, healthy and prosperous 2013 for what will be without doubt an amazing year of great new energies! Life comes only one time, so live life to the fullest and enjoy every moment. Happy New Year!

Thanks again for all the amazing support to each of you!

Sincerely Yours,
Hiazma Games Team