Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Deskwords
Deskwords on Google Play
13 Δεκεμβρίου 2012 - Nerbares

Now You can buy Deskwords on Google Play: https://play.google.com/store/search?q=Deskwords&c=apps