Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Parallax
24 Μαρτίου 2015 - Zi

This may be obvious now, but we ARE, in fact, released! :O
Totally forgot to make a launch announcement! Derp.

You can check us out here on the Steam Store:
http://store.steampowered.com/app/325060

Cheers!
Zi

19 Φεβρουαρίου 2015 - Zi

Hey guys! We are finally listed in the Steam store! And we have a new trailer! So go check it out, and add us to your wishlist if you feel like being extra awesome! :D

18 Φεβρουαρίου 2015 - Zi

Hey everyone! Valve just approved our store page! It's not live yet. We are planning to make the big announcement with a new trailer tomorrow morning, so be ready to like and share! Thank you very much! :D

26 Ιανουαρίου 2015 - Zi

Hello, everybody! If you would like to follow my development more closely during these last few weeks, you can follow my personal Twitter, @MajorMcDoom. I'll still keep updating this page, but only once in a while. Thanks for your continued support! I will be working my butt off to bring you this game soon. =)

24 Ιανουαρίου 2015 - Zi

Making last few levels and doing final polish. Music and sound are all done. Gamepad fully supported. Should be ready to launch in early Feb! Here are some screenies in the meantime: Spanish translation, and alternate colour schemes if black & white hurts your eyes. :D

< 1  2  3 >
Εμφάνιση 1-5 από 13 καταχωρήσεις