Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Parallax
25% To The Top 100 and Q&A
19 Νοεμβρίου, 2012 - JessePBFirstly, we wanted to thank everyone for their support of Parallax.
We've managed to hit 25% of the way to the top 100 on Steam Greenlight, in less than 3 days. But we can't stop there. If you're excited about Parallax, keep spreading the word, so we can keep up this momentum!

Secondly, I'm sure the cryptic trailer left you wondering a few things about Parallax.
If you have any questions or concerns about the game, please leave a comment below, or in the general comment section and we'll post a compiled list of answers soon.

Thanks again, we're really excited to get Parallax out in the wild.

- Zi & Jesse