Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Parallax
25% To The Top 100 and Q&A
19 Νοεμβρίου 2012 - JessePBFirstly, we wanted to thank everyone for their support of Parallax.
We've managed to hit 25% of the way to the top 100 on Steam Greenlight, in less than 3 days. But we can't stop there. If you're excited about Parallax, keep spreading the word, so we can keep up this momentum!

Secondly, I'm sure the cryptic trailer left you wondering a few things about Parallax.
If you have any questions or concerns about the game, please leave a comment below, or in the general comment section and we'll post a compiled list of answers soon.

Thanks again, we're really excited to get Parallax out in the wild.

- Zi & Jesse