เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Zigfrak
Zigfrak 1.05 is the feel-good movie of the year
5 กรกฎาคม 2013 - Alex Ayars

Zigfrak 1.05 was released about a week ago. Some important fixes are included -- upgrading is highly recommended. Changes and known issues are listed here:

http://forum.zigfrak.com/?p=/discussion/75/zigfrak-1-05-is-the-feel-good-movie-of-the-year

4 ความเห็น
< >
HaVoK308 6 ก.ค. 2013 @ 12:24pm 
Thanks! Will do.
Alex Ayars 6 ก.ค. 2013 @ 8:13am 
@HaVoK308: We make all keys redeemable on Desura. Paste your IGSx-xxxx-xxxx key in over at Desura: https://secure.desura.com/cart/gifts/activate

As Deviant Ducky said, Steam keys will be provided if we get greenlit.
Ducky 6 ก.ค. 2013 @ 12:55am 
The game keys were never out on IGS. For some reason the 'headers' if you will for the keys turned out wrong; the one labeled "game key" works.

This info has been on the IGS forum since the deal's launch day (May 24th), don't blame the devs for not taking the effort to look for the info yourself.

Steam keys shouldn't be a problem if the game gets Greenlit; either through Desura or IGS.
HaVoK308 5 ก.ค. 2013 @ 10:14pm 
Are you guys ever going to release more Desura Keys? I purchased ZigFrak via Indie Game Stand and they said they ran out of keys. Will I be granted a Steam key when ZigFrak is Greenlit?