Dette spillet har fått grønt lys av Steam-samfunnet!

Samfunnet har vist sin interesse for dette spillet. Valve har kontaktet utvikleren for å kunne jobbe mot å en lansering på Steam.

Nikki and the Robots
Nikki and the Robots Comic Art by Anjin Anhut
28. mai, 2013 - Joyride Labs

Anjin Anhut completed a Nikki and the Robots super hero style commission[anjinanhut.deviantart.com]:


Nikki and the Robots super hero style, 2048x2048 jpg
[joyridelabs.de]

Isn't it awesome?!

Check out his digital creations[howtonotsuckatgamedesign.com] and blog[howtonotsuckatgamedesign.com]!

< >
2 kommentarer
Dragon 19. jul, 2013 @ 15:34 
Deviantart of the artist?
Chaosfox 28. mai, 2013 @ 11:30 
Cool