Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Sapience
Updates for V1.65 Alpha
13 Νοεμβρίου 2012 - peterfunnell

This is a list of updates since V1.5 Alpha (depicted in the first video that was posted on Greenlight) that are seen in V1.65 Alpha:

- New H.U.D. (As people have requested, I plan to have several different styles of H.U.D. in future versions to cater for different preferences.)

- New "Paused" menu system

- Much smoother collisions

- Bloom effect on main menu

- Bloom effect on firearms

- Velocity and gravity of bullet casings changed.

- View distance increased

- Grenades no longer start in the centre of the screen when fired

- Tutorial updated

- Laser trap added on engineering deck: A 'grid' of deadly red, glowing lasers blocks one of the corridors and the player must disable it before continuing

- Faint bloom effect added to inventory/user information screen.

- Resolution maintains aspect ratio (rather than stretching)

- Probably a few other things that I've forgotten about...

< >
1 σχόλια
a cat in a hat with a bat. 17 Φεβ 2013 στις 11:34 
asowe