Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
articy:draft | Game Design Tool
articy:draft SE release
31 Ιανουαρίου 2013 - Nevigo

Hello everybody,

we want to give you a quick update on the status regarding articy:draft SE. We are currently working very hard together with Valve to get articy:draft released on Steam. We don’t have a date for the release at the moment, but want to let you know we are currently woking on some technical details and articy:draft will be published as quickly as possible when these details are sorted out.

Therefore we’d like to offer those of you who are currently working with the trial version and would like to continue to do so, to extend your key until the release of articy:draft SE. if you would like to extend your trial key please contact us at sales@nevigo.com.

Thank you very much for your continued support.

The team at Nevigo.