Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Driver Fusion
26 Φεβρουαρίου 2013 - Treexy

We just got Greenlit on Valve's Steam! Thank you all for your votes, it means a lot to us! When we know more information about bringing Driver Fusion to Steam, you'll be the first to know.

23 Φεβρουαρίου 2013 - Treexy

Please vote and favorite Driver Fusion on Steam Greenlight! You can help spread the word by sharing this on Facebook, Twitter and your Steam status! The next titles will be Greenlit on February 26th!

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=103928666

24 Ιανουαρίου 2013 - Treexy

Hello Steam or Driver Fusion user,

We are pleased to announce that you can now download the new version of Driver Fusion and try it.

The full list of changes can be found below!

New features

 • Translations - We had a lot of help with improving the translations and we would like to thank the UGLTeam for improving the Georgian translation. Also, thanks to all previous translators for their continued support to improve the existing translations.
 • Power information - In device control you can now find information about the power management state and capabilities of a device.
 • Reporting - You can now generate a system report too. This report not only contains a summary of your system's information and devices, but also all devices with their driver's version and provider.

Changed features
 • System drivers - The database of possible entries for NVIDIA display and NVIDIA PhysX system drivers has been updated! Thanks to everybody that contacted us by email or through the forum for helping to identify missing/new entries.
 • Enhanced removal mode - Improved the ability to delete protected, locked or in use directory entries.
 • Interface - All screens that require internet access now feature a uniform design.
 • Reporting - The maintenance action report is completely redesigned to improve print quality.
 • Device identifier - Improved the ability to identify your devices. This is mostly noticeable for Intel processors.
 • Device control - Improved the readability of several device and driver properties.
 • Device control - Improved stability and performance. This is noticable mostly on Windows XP.

Resolved issues
 • Starting/closing - Several issues that caused Driver Fusion to close unintentionally.
 • Custom filters - The buttons of the 'add new filter' dialog were not always visible.
 • Settings - Default values were not always set correctly.
 • Interface - Several small issues such as incorrect text wrapping and incorrect alignment.
 • Enhanced removal mode - On some systems it was not possible to delete protected, locked or in use registry entries with Driver Fusion 1.4.0.
 • Device control - Device and driver properties were shown even when they contained no information.
 • Device control - Instability when quickly switching between two devices.
 • Device control - Driver properties were not sorted correctly.

You can download the latest version from here:
Download Driver Fusion[treexy.com]

29 Δεκεμβρίου 2012 - Treexy

Interested in writing a translation for Driver Fusion? Visit our blog to find out how easy it is to get started. http://blog.treexy.com/post/39125375250/how-to-translate-driver-fusion

19 Δεκεμβρίου 2012 - Treexy

Hello Steam or Driver Fusion user,

We are pleased to announce that you can now download the new version of Driver Fusion and try it.

The full list of changes can be found below, and thanks to you several community suggested features were also made available!

New features

 • OEM/Phantom devices - In Device control you can now filter by OEM and Phantom devices. OEM shows devices with drivers that do not ship out-of-box with Windows. Phantom shows devices that are installed but are not currently connected to the computer.
 • Connectivity indication - All screens that require internet access show whether Driver Fusion has internet access or not. The connectivity indication automatically updates when the internet access status changes.
 • Device control - We added the ability to copy a device or driver property to the clipboard by pressing Ctrl+C. You can now also double-click on a file property to go directly to the containing location.
 • Hints - Community suggested feature - We added several hints to each screen in Driver Fusion. These hints are intended to help novice users and provide tips as well as detailed descriptions of the available features. Experienced users can disable the hints in the general settings.
 • Device identifier - Community suggested feature - Ever noticed devices with a yellow exclamation/question mark or with the name 'Unknown device'? Driver Fusion can now try to identify the type, name and manufacturer of these devices. Our database is constantly updated with new devices, but achieving a solid detection rate is going to take some time to complete.
 • Driver detection - You can now help to improve the detection of drivers by automatically reporting anonymous driver information about drivers to Treexy. You can always disable this functionality in the settings if you don't feel like contributing to the Driver Fusion community.

Changed features
 • Device control - Improved the detection of compatible device driver backups by adding additional operating system and device information.
 • Interface - Added a separation between the menu and the content for easier navigation. The Driver Fusion window can now also be resized to fit smaller screen resolutions, down to 640x480.
 • Installer - The manual can now be found in the start menu under the name 'Driver Fusion Manual' to make it easier to find.

Resolved issues
 • Treexy account - Changing your password will now show a message when your current password is invalid.
 • Device control - Restoring a device driver backup would not succeed on some systems.

You can download the latest version from here:
Download Driver Fusion[treexy.com]

Εμφάνιση 1-5 από 5 καταχωρήσεις