ซอฟต์แวร์นี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในซอฟต์แวร์นี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
GroBoto - Modeling App
GroBoto Related Kickstarter Project
9 พฤศจิกายน 2012 - GroBotoad

We have launched a GroBoto-Related Kickstarter Project itself (GroBoto is already available). Rather it is a very cool project to make Dozens of GroBoto Based models freely available to everyone...

Radio Free Meshworks on Kickstarter [kck.st]

Darrel Anderson said:
"Radio Free Meshworks is a project to realize and freely distribute dozens, maybe hundreds, of original 3D models. This work — created over the last several years — is currently hanging around on my hard disks in varying degrees of finish & refinement. Radio Free MeshWorks seeks funding to complete the models and make them freely available to the public — as digital 3D models — under Creative Commons Licensing."

Please support this Project — do it for yourself, you've got nothing to lose. Kickstarter is all-or-nothing funding. Either you end up with access to dozens of free 3D models, or it costs you nothing. And this project will help our continued efforts to refine & enhance GroBoto's mesh output.

...Not to mention the cool KickStarter Rewards, ...ok, I will mention them — 2D Digital Concept Art Packages, Limited Edition Prints from those packages, & 3D Prints of a couple of the models (see below)

Best Wishes,
Darrel< >
4 ความเห็น
Spots1000 7 มี.ค. 2013 @ 4:25pm 
Cool, you should add a part were you can test your creations out with phisics and stuff.
Osmozz 18 ธ.ค. 2012 @ 9:27am 
special but intuitif artistique visuel nice
siegemaster1 15 ธ.ค. 2012 @ 1:05am 
LOOKS GOOD
Non May Tory 12 ธ.ค. 2012 @ 9:13am 
Looks amazing!