Το λογισμικό έχει γίνει αποδεκτό στο Greenlight από την Κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το λογισμικό. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
GroBoto - Modeling App
GroBoto Related Kickstarter Project
9 Νοεμβρίου 2012 - GroBotoad

We have launched a GroBoto-Related Kickstarter Project itself (GroBoto is already available). Rather it is a very cool project to make Dozens of GroBoto Based models freely available to everyone...

Radio Free Meshworks on Kickstarter [kck.st]

Darrel Anderson said:
"Radio Free Meshworks is a project to realize and freely distribute dozens, maybe hundreds, of original 3D models. This work — created over the last several years — is currently hanging around on my hard disks in varying degrees of finish & refinement. Radio Free MeshWorks seeks funding to complete the models and make them freely available to the public — as digital 3D models — under Creative Commons Licensing."

Please support this Project — do it for yourself, you've got nothing to lose. Kickstarter is all-or-nothing funding. Either you end up with access to dozens of free 3D models, or it costs you nothing. And this project will help our continued efforts to refine & enhance GroBoto's mesh output.

...Not to mention the cool KickStarter Rewards, ...ok, I will mention them — 2D Digital Concept Art Packages, Limited Edition Prints from those packages, & 3D Prints of a couple of the models (see below)

Best Wishes,
Darrel< >
4 σχόλια
Spots1000 7 Μαρ 2013 στις 16:25 
Cool, you should add a part were you can test your creations out with phisics and stuff.
Osmozz 18 Δεκ 2012 στις 9:27 
special but intuitif artistique visuel nice
siegemaster1 15 Δεκ 2012 στις 1:05 
LOOKS GOOD
A very serious man 12 Δεκ 2012 στις 9:13 
Looks amazing!