Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Black Ink
Black Ink introduces its new feature: the controllers!
29 Νοεμβρίου 2012 - Bonnimimi

Controllers are a whole new way to customize your brushes. Assign pressure, speed, randomness in any parameter you want and make your brush act exactly as you like using a simple visual block-based system.


Want a simple pressure sensitive opacity? A speed driven size? Creating your perfect brush is as simple as plugging a behavior block in the desired output.

But controllers also are a powerful and limitless tool thanks to a collection of simple mathematical functions. Mix values, experiment with rotations, scales and gradients and you will discover countless unique effects! These infinite possibilities are what makes Black Ink’s generative art a unique creation experience.

In the next major update a brush management tool will allow you to save, organize and share your brushes with other Black Ink users. You’ll just have to download someone’s shared creation to add a completely new tool to your collection.

Black Ink website [www.bleank.com]

Forum [forum.bleank.com] | Gallery [blackink-drawing.tumblr.com] | Facebook | Twitter | Google+

< >
2 σχόλια
Ben-o 30 Νοε 2012 στις 6:03 
Hi, here's a trick that often helps when Black Ink doesn't take the tablet pressure. First be sure to get the latest version and if you don't get any pressure, reinstall your tablet drivers AFTER installing Black Ink. you don't have to get new ones, just reinstall the same drivers over themselves.
Hope it helps !
Syrsly 29 Νοε 2012 στις 20:29 
Cool feature. I only wish my tablet worked with it.