Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Humans Must Answer
Mars Is Now Finished! New Music Track!
27 Νοεμβρίου 2012 - DISHTYMars. The industrial heart of the Solar System. Feeds on the ghosts of its laborers.

We've now created Mars and the above is what it looks like :D

Below is a little description of the planet and the kind of culture surrounding it.

----
Ah the Red Planet, Mars.

Humans have always been highly curious of Mars and due to this it was the first planet they successfully colonized. Though mere exploration and scientific achievement was their purpose for expanding to Mars, it wasn't long until the planet became a mass mining facility. The interest to humans was its natural resources embedded in the ice and rich soils. Resource extraction on Mars drew a huge commercial facility and as it was clear this was to be the planet's main use to them, they didn't think twice about blowing large holes out to get at that precious helium and hydrogen.

Carving away towards the planet's center, the humans left a city in their wake for the laborers and their families to reside in. Those who live here are usually born on Mars and die on Mars; barely knowing anything beyond the hard life of a miner. If you ever find yourself flying around Mars you'll see masses of cargo trains carrying highly explosive materials to the terrestrial colonies on Jupiter and the many space stations that humans populate in the nearby zones.
----

As well as finishing the look of Mars off, we also have a new track from the game and combined the two into a video that you can watch here.

Thanks for supporting us. Keep spreading the word!

< >
5 σχόλια
objora 23 Δεκ 2012 στις 6:30 
@TOJICTbII/I^ Если все будет хорошо, то весной.
TOJlCTbI|/|^ 20 Δεκ 2012 στις 3:57 
Высший класс!!! Когда же можно будет купить эту игру?
MDCobra 7 Δεκ 2012 στις 11:52 
Nice!
ScorpyX 2 Δεκ 2012 στις 17:41 
: D
Volt Rabbit 27 Νοε 2012 στις 16:44 
Dude, this is fantastic! Thanks for sharing the new stuff! :3