Detta spel är nu tillgängligt på Steam!

Tack för din hjälp med att detta spel ska väljas till att distribueras via Steam. Mer information, bland annat en länk till butikssidan, kan hittas nedan.

Greenlight upphör. För mer information om hur man skickar in spel till Steam, läs följande meddelande.
Humans Must Answer
New Space Combat Tactics Devlog and Community Group!
7 november, 2012 - DISHTY

HEY HUMANS! We've not long released a new developer log which breaks down the basics of the space combat in Humans Must Answer!

You can watch it over on YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=MoFWzKSc4co

As the title says, we've also set-up a Steam Community group around the game so you can chat with each other and with us. Let's talk shmups, presuming you're all fans (you should be!)

Join the Group here:
http://steamcommunity.com/groups/humansmustanswer

Remember to tell everyone you know to come and vote for us on Greenlight - we've still got a way to go so every vote counts :D