Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Humans Must Answer
New Space Combat Tactics Devlog and Community Group!
7 Νοεμβρίου 2012 - DISHTY

HEY HUMANS! We've not long released a new developer log which breaks down the basics of the space combat in Humans Must Answer!

You can watch it over on YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=MoFWzKSc4co

As the title says, we've also set-up a Steam Community group around the game so you can chat with each other and with us. Let's talk shmups, presuming you're all fans (you should be!)

Join the Group here:
http://steamcommunity.com/groups/humansmustanswer

Remember to tell everyone you know to come and vote for us on Greenlight - we've still got a way to go so every vote counts :D