Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Flightless
Everyone who likes this might also be interested in our first iOS release Icebreaker: A Viking Voyage!
27 Ιουνίου 2013 - nitrome

Hi Everyone!

aswell as PC Nitrome is also getting into mobile and our first game Icebreaker: A Viking Voyage hit the app store and is doing pretty well in the charts :) (top ten most counties) Thanks to everyone who has already bought it and to everyone who has not checked it out yet please support us if you can:

http://www.icebreaker-game.com/get-app/choose-version/

The Nitrome Team.

< >
39 σχόλια
nitrome 17 Μαρ στις 22:25 
Hi everyone. Anybody interested in our Flightless game would probably be interested in checking out our newly announced Bomb Chicken game which has a similar vibe. Also we would appreaciate the upvotes so we can actually launch this one! https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=884620027
Eternal 20 Αυγ 2016 στις 19:07 
will this be for mac?
VeryImmersivePlayer 1 Αυγ 2016 στις 9:47 
Just played the demo for Flightless on the Nitrome site...I definitely have to say, the gameplay is top-notch! The whole puzzle-platformer genre really deserves more games like this nowadays...
RonKing 20 Απρ 2016 στις 3:16 
why the app not come ooooooout???!!
A Fuzzy Wubbit 12 Απρ 2016 στις 15:47 
I love nitrome so this is cool for me.
ОТ ВИНТА! 20 Φεβ 2016 στις 8:54 
Ребят как её купить или она еще в разработке ?
onebadmushroom 14 Φεβ 2016 στις 21:02 
i want to play this game sooooooooooo bad
PcMaster1 (Rewards.gg) 10 Ιαν 2016 στις 7:11 
I whan't to faight the boss
plz
Coolguy135ty 9 Ιαν 2016 στις 14:25 
My brother seen this game in moshi monsters?
PcMaster1 (Rewards.gg) 5 Ιαν 2016 στις 4:35 
nice game