Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Steel Legions
Steel Legions: New Homepage & Free Gold Coins
18 Δεκεμβρίου 2012 - Splitscreen Studios

http://steellegions.com/steel-legions-new-homepage-free-gold-coins