Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Ballpoint Universe: Infinite
Big update! FINALLY.
7 Οκτωβρίου 2013 - Abusive Taco

Huge patch for the game, try the beta of the free version!
Click for Beta! [www.donthackmywebsite.com]
(Unity web player is required to play this)


We have been hard at work, making this game a lot better than it was when we released it to Desura in march. Our Goal was bring the specs down to work on an iPad3, but with that goal came a lot of extra content, in order to cater more towards the freemium crowd that is predominant on touch devices.

Overall its given us time to re-evaluate our design choices and come up with a much improved game experience, with added features, including:

- Equipment are now upgradeable through the new Ship customization screen!

- Wings are categorized into 4 unique modules that affect the way you play the game.

- Ink: In-Game Currency used for upgrades and weapons.

- Infinite Mode: A mode to test your marathon gaming skills, see how far you can get!

- Dirk: A friendly dealer who you can throw your money at in hopes of getting something.

- Completely reworked UI for better user experience.