Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Project: Make
Name Change
22 Μαρτίου 2013 - SebastianPatric

Because of a trademark claim on the name MāK, we were forced to change the name of the game to MAKE [Working Title].

< >
6 σχόλια
sir foxington 16 Ιουλ 2013 στις 8:26 
Wow, I swear saw a poster at walmart for a movie called Mak about a robot or something -- a 'Wallmart exsculisve film'.
NoviceShot 20 Ιουν 2013 στις 9:30 
forced what did they do :(
Syrsly 25 Μαρ 2013 στις 6:08 
It sucks that you have to change the name, but I didn't like the name, and it seems others agree that the name needed a change. Good luck coming up with a name.
Beeps! 22 Μαρ 2013 στις 16:49 
Man I liked the MaK name too haha, but that's cool too!
Sentient Entropy 22 Μαρ 2013 στις 12:07 
Ahh, that's a bummer. That said, it's easier to recommend games that have simple names... I spent a year talking about "veeveeveeveeveevee" (VVVVVV) and that's not very friendly for conversation. Not having to correct friends that it's "Make not Mak" is probably for the best.
Timmy the Duck Thief 22 Μαρ 2013 στις 11:37 
I know, it's just a working title, but I really hope you will change the name. Think about something unique, I think you want to be #1 result on Google (which would be hard to do with MAKE). ;)