เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Project: Make
Greenlight announcement tomorrow
29 พฤศจิกายน 2012 - |ÅΩ| Crowe T. Robot

We're anxiously awaiting Valve's announcement of the latest games to be Greenlit. We're in a good spot, but we need every vote we can get to push it over the top in this last day. If you haven't voted yes already, now's your chance! Also don't forget to tell your friends about us!

< >
24 ความเห็น
xd 20 มี.ค. 2013 @ 3:34pm 
I really want to buy this
Pyro 27 ม.ค. 2013 @ 1:17pm 
OMG! when will this game be for sale?!?
DeadClown 14 ม.ค. 2013 @ 1:13pm 
Seems like a really cool concept.
Ninja 12 ม.ค. 2013 @ 10:57am 
Vote for Mâk!
Saito SENPAI 9 ม.ค. 2013 @ 11:05am 
<3 :D
Princess Kenny 6 ม.ค. 2013 @ 5:45pm 
I need this game
awesome idea

VOTE FOR MAK
jdacks 5 ม.ค. 2013 @ 7:42pm 
VOTE FOR MAK
jdacks 5 ม.ค. 2013 @ 7:41pm 
MAK
ТУР ДЕР ВАРС 3 ม.ค. 2013 @ 10:39pm 
^_^$$$$$$$$$
poncho 29 ธ.ค. 2012 @ 7:21am 
Looks fantastic, although i have doubts it would be on mac but i'll vote anyway