ซอฟต์แวร์นี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในซอฟต์แวร์นี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

FL Studio
เริ่มการสนทนาใหม่
Showing 1-9 of 9 active topics
8
15 ก.พ. @ 7:10pm
FL with Lifetime Update
Frit_/x/
26
27 ก.พ. 2015 @ 11:23pm
How does a newbie learn to use the program?
Valzeras
2
24 ส.ค. 2014 @ 8:59pm
MIDI
Mari Juana
4
24 ส.ค. 2014 @ 12:58pm
Release Date?
Jimby
1
4 ก.พ. 2014 @ 6:05am
Project Sharing / Steam workshop?
Mr. Eel
1
6 ธ.ค. 2013 @ 8:26pm
Mac Version
weskezm99
13
22 พ.ย. 2013 @ 3:38pm
IL Accounts/ Steam Account Connect?
Pattafix
2
20 ต.ค. 2013 @ 12:44am
Differences Between FL Studio and Cakewalk Music Creator 6 Touch
Paladins > Overwatch
5
7 ก.ค. 2013 @ 1:03pm
Which edition(s) of FL Studio will be available on Steam?
Halloween Picks (Terrum)
ต่อหน้า: 15 30 50