ซอฟต์แวร์นี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในซอฟต์แวร์นี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Fragment
เริ่มการสนทนาใหม่
Showing 1-1 of 1 active topics
13
18 มี.ค. 2014 @ 8:51am
Animated GIFs
FutureGameDev
ต่อหน้า: 15 30 50