เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Asylum
< >
1,876 ความเห็น
сκαρ☭ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
In 2048 -_-
Ew_ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
and actually its really dissappointing that its going to be point and click :O.... after developing for more than 5 years
Ew_ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
2017 or 2018, 2019?
wotdlois 21 มี.ค. @ 5:34am 
Cant wait for this! Scratches was one of my all time favs. Thank you for continuing to make old school point and click horror adventure games. There are still people out there who still enjoy them as they once were.
[PCA] Dr. Génevieve La Croix 2 มี.ค. @ 12:06pm 
It's nice. I'm very interested how this will turn out.
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 2 มี.ค. @ 10:32am 
@Blaire, yes, it's point and click and we're going to support Steam Cloud.
[PCA] Dr. Génevieve La Croix 26 ก.พ. @ 12:17pm 
Also, will Steam Cloud be implemented?
[PCA] Dr. Génevieve La Croix 26 ก.พ. @ 12:17pm 
Is this Point&click or walking?
Phaidaux Balfour 19 ก.พ. @ 5:02am 
Stay tuned?
Lol :)
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 15 ก.พ. @ 4:38am 
Yes, I'm aware of the impending demise of Greenlight (which is a shame, I *truly* liked this platform as a neat discovery tool).

I already have a proper Asylum store page nearly ready to go live, with updated screenshots, videos, forum, etc. The plan is to launch it after GDC in March and of course I'll post the announcement here, so stay tuned :)
Project Ni 14 ก.พ. @ 8:58pm 
Hello Agustin. I don't know if you and the team have heard about Valve planning to close and replace Steam Greenlight sometime this Spring. Are there any plans to move Asylum to a more secure space since it has already been Greenlit?
Skarktrol ™ 16 ม.ค. @ 1:41pm 
AgustinCordes: Thank you, hope in 2017 the game will be. :)
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 16 ม.ค. @ 9:37am 
Hey there, Ashley. Thanks, and happy new year to you as well! Project is doing fine, as always we post the most updates in our Facebook page (https://www.facebook.com/Senscape/) or forums (https://talk.senscape.io).

We're very close to having a sizable chunk of the game fully playable in near-final state, allowing you explore the asylum at length, solve puzzles, and be real scared. This version might make it to press sites for eventual preview articles. I can't give you a solid date for the actual release yet, I'm sorry, but the plan is to have a working beta in the few coming months. As soon as we reach that point, we'll evaluate how much work there's left to do and decide the best course of action. There's still TONS of stuff we want to include in Asylum, but we may have to spend some time in the cutting room. Right now it's already three times the size of Scratches, though, so you'll stay a long time in this place.

In any case, we're on our way to having a finished game. Promise!
Ashley 15 ม.ค. @ 3:44am 
Hey AgustinCordes. Happy new year to you and all your co-workers :). So, How is the project going?
Skarktrol ™ 1 พ.ย. 2016 @ 10:50am 
AgustinCordes: Greetings. Augustine, how you feel about the fact that your game "Rustle" film will be released soon!
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 12 ต.ค. 2016 @ 12:08pm 
Showing up to reassure you that we're not dead is the least I can do! But, we're also preparing amazingly cool stuff to show you, if anything to make the wait a bit less painful :D

In all seriousness, Asylum is our dream project and we're making sure it's a game you'll cherish for years to come. Thank you for being so patient!
crazycupmuffin 10 ต.ค. 2016 @ 6:34am 
No, no. That's no probs. I understand it's hard to put a time on these things. That's why to kinda measure it I asked if it's close to being finished or not yet. But so long as we are aware, then that's fine. I'm just happy you's regularly nip in here to have a chat, and reassure us you's are still working away and aren't deceased lol.
Good luck with the work. And we all look forward to playing your game. :)
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 10 ต.ค. 2016 @ 6:09am 
@crazycupmuffin, not this year, unfortunately, but most likely less than a year away. We have big news coming :)
crazycupmuffin 9 ต.ค. 2016 @ 6:07pm 
How close are you's? I mean are we talking this year? Or at least a year away?
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 27 ก.ย. 2016 @ 10:44am 
@Candyman, yes, we certainly are. We don't update this Steam page often -- sorry about that -- but you can follow us on Facebook or Twitter for all the latest news. Check out our FB page for plenty of new videos and screens since then: https://www.facebook.com/Senscape/
Candyman 27 ก.ย. 2016 @ 10:39am 
Last update Oct. 21, 2015. Are they even still working on this game?
Ashley 7 ก.ย. 2016 @ 11:07am 
"No jump scares, complex, multilayered story, and a truly terrifying experience."

It warms my heart ! keep going, I'm 100% confident.
Skarktrol ™ 22 ส.ค. 2016 @ 3:12pm 
AgustinCordes, I understood you. I'm from Russia :) longtime fan of your creation, I wish you every success, be sure to wait for the game. Thank Agustin. :)
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 22 ส.ค. 2016 @ 10:28am 
@Skarktrol, we're still developing the game. Sorry it's taking so darn long, we're pushing our resources (and our sanity) to their limits with this project, but we're confident, as always, that the wait will be worth it. Sorry as well for the radio silence -- we're still working on the sizable update I mentioned earlier that will feature a new gameplay video, full status report, and discussion of a tentative release date.

So yes, Asylum is very much going; we're working super hard to deliver the memorable game we promised, and double-extra-yes, it's 100% Lovecraftian through and through. No jump scares, complex, multilayered story, and a truly terrifying experience. More as soon as possible!
Skarktrol ™ 20 ส.ค. 2016 @ 3:58pm 
AgustinCordes: The latest such issue, the game is still developing? or you wait for a certain day, for release? I just do not understand.
Randy Bitchford 13 ก.ค. 2016 @ 2:47pm 
I hope this game will help fill the Lovecraft niche that is sorely lacking in good games
Crazy Cat ¡¡OMG!! 8 ก.ค. 2016 @ 8:05pm 
Tiene muy buena pinta, y aparte es de Agentina que es pionera en el mercado del video game.
nelix82 16 มิ.ย. 2016 @ 11:47pm 
Going through all my favorited Greenlit games... glad to see this one is still going.
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 9 มิ.ย. 2016 @ 10:56am 
@Ew_ Why do you say the post hasn't been updated since 2013? We just happen to release new materials from Asylum a few months ago, with many more updates on Twitter and Facebook.

I'm getting ready for a "comeback" of sorts and preparing a livestream with new gameplay and announcements. Admittedly, the last gameplay video is a few years old, but the progress we've achieved since then is striking. Folks should be impressed with what we're about to show!
Ew_ 9 มิ.ย. 2016 @ 9:30am 
Posted 13 Sep, 2012 @ 3:28pm
Updated 6 Aug, 2013 @ 2:27pm
now we have 9 June, 2016... see you in 2017, 2018, when the next trailer comes: the entrance
vile80r 2 พ.ค. 2016 @ 11:38am 
I cannot wait for this game to come out. I have had two kids since the Kickstarter campaign. I really want to play this game!
Ironside 3 เม.ย. 2016 @ 8:14pm 
@dvz' If you even played scratches to begin with, you wouldn't compare this game with amnesia... This just shows how clueless you are. Layers of fear is out, sure, that's awesome! So what? What that has to do with anything? The bigger the pool of quality games the better! Just because one game is out, doesn't mean that other games should be forgotten or ignored, specially when they both belong to different genres
Alex 25 มี.ค. 2016 @ 8:15am 
I am so excited for this game to be published. If the teaser is any indication, this is exactly what I've been waiting for. I'm confused by the comments critisizing that other horror games have already been made (basically). Think if no one made another vampire movie, because one had already been made. Only one cartoony adventure game etc.

Some games do seem to have ripped off other games, with nothing particularly original to add of their own, I agree, but this most definitely doesn't seem like one of them. It seems like someone sat down and used their own imagination and wants to think something up, completely from scratch. This game to me seems to be incredibly inspired. Just as you can tell if a story was written from inspiration or simply from a good idea and the ability to execute it.

Take the time you need! Better to ensure a result that does the work and story justice, than rush it and compromise your creative integrity!
Skarktrol ™ 2 มี.ค. 2016 @ 5:29am 
AgustinCordes: Thanks!
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 1 มี.ค. 2016 @ 6:38pm 
I'm not sure why this need to compare Asylum to Outlast, Amnesia, Layers of Fear et al. This isn't a race. We're not trying to compete against other titles. We have a thrilling and complex story for Asylum, we have a created a moody, believable game world and we're striving to provide an experience that feels unlike any other. Most importantly, an experience that has a lasting appeal -- a game that stays with you for a long time to come. That's what we're looking to achieve. Asylum won't be any better or worse because you played "successful horror game A, B or C". Such comparisons are baffling.

For the record, and coming from someone who loves and beta tested Amnesia: Asylum has *nothing* to do with Amnesia. I haven't played Layers of Fear either but heard good things of it -- still, not the same kind of game as Asylum. This is NOT a survival horror. Asylum is a good old fashioned adventure game.

Anyway, we're doing everything we can to release the game this year. Expect news soon.
Quodox 28 ก.พ. 2016 @ 1:39pm 
When will this get realesed?
Skarktrol ™ 28 ก.พ. 2016 @ 9:21am 
njuu:

Layers of Fear - This is the most perfect game in the history of the horror genre. And just one of the best games in history.
Skarktrol ™ 28 ก.พ. 2016 @ 9:18am 
Дата выхода игры 2045 год. :-)
Ew_ 19 ก.พ. 2016 @ 2:20am 
it will be ~$30 ... we wait already 4 years, so I can also wait another 2-3 years till it will be sold for less then $5 dollars; Graphics are also not up-to-date, the graphics are not special anymore;
I dont see a difference between this game and Amnesia... explore/horror... just different story;
and all developer say: estimated gameplay is around 15 hrs... then we suddenly see: its just 2-4 hours :P...
and btw: Layers of Fear is out :P, so who cares about this game...
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 5 ก.พ. 2016 @ 5:00pm 
Regarding the pricing, Asylum can't really be compared with titles like Outlast and Amnesia -- they're different games with different goals. Heck, they're different genres! So it's not like we'd be trying to "fool customers" if we go with the $30 price tag. Considering the type of game, production values, and content offered in Asylum (with no less than 12-5 hours of gameplay estimated), it would be a fair price.

Then again, price in games is still the subject of heated discussion. Recently hundreds of players criticized The Witness with its $40 price tag and, after investing ~30 hours myself in the game, I think they're out of their minds. It's worth every penny for sure, and then some.

Anyway, I don't think we'll hit $30.
Duine 3 ก.พ. 2016 @ 11:16pm 
3 real asylums would have been constructed within the time you spent to develop this game :)
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 18 ม.ค. 2016 @ 5:21am 
We're aiming at a $20-30 release price.
hue 16 ม.ค. 2016 @ 7:02am 
how much does it cost
AgustinCordes  [ผู้สร้าง] 12 ม.ค. 2016 @ 1:55pm 
Hold on to your horses, everybody! We have more news coming soon. Believe it or not, we did more than the intro for the game. LOTS more, so we've got plenty to show. 2016 should be a very exciting year :)
Ew_ 12 ม.ค. 2016 @ 11:13am 
4 years later and what did we get? a driving car with a statue in it xD geeeez
_PREDATOR_ 8 ม.ค. 2016 @ 6:26am 
Где игра!??!!...на дворе 2016 год уже...
Veg I know 31 ธ.ค. 2015 @ 8:05am 
2015 has passed, but still no game.
iva 2 ธ.ค. 2015 @ 12:42am 
looks sick
Anarchy99 30 ต.ค. 2015 @ 3:33am 
i can't wait for this game! it looks so fun!