เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

The Mandate
685 ความเห็น
< >
CptLance 25 ธ.ค. @ 9:55pm 
Progress update #45
https://www.kickstarter.com/projects/1964463742/the-mandate/posts/1090966
Feature Alpha: Q3 2015 (early)
Feature Beta: Q3 2015 (late)
Content Beta: Q4 2015
Launch: Q1 2016
[TCDU] Niggledafiggle 14 ธ.ค. @ 2:36am 
Kickstarter backers get Alpha and Beta access. Only the full game will be released to Steam.
paulo 13 พ.ย. @ 11:24am 
When The Mandate will enter in Early Access? I want to play this game ASAP. :(
GamerWolfOps 13 พ.ย. @ 2:53am 
I am liking the updates, inculding the way ships look now.
St.Akardi 16 ต.ค. @ 8:46pm 
It's current Alpha stage is due to release this December, However this may change. But I'll inform everyone via Greenlight if they haven't got around to notify.

Here's the current plan;http://ships.mandategame.com/images/20131015_KS_dev_budget.png
the.silver.skull 11 ต.ค. @ 4:13am 
Do we have any info on how long till this jewel will be released ?

I backed them on KS a long while back but kinda lost track of the project, most of the
KS updates seem to just be full of concept drawings and stuff , so i stopped paying them much
heed.
St.Akardi 2 ต.ค. @ 1:28pm 
@ Hansila
They're still accept pre-orders for the game, You'll just miss out on th comestic medals from the kickstarter. They're process orders from the Backerkit here and Paypal. And they import new backers from paypal twice a month, Just send a email and they usually tell you when that happens.
https://mandategame.backerkit.com/hosted_preorders
http://www.mandategame.com/store
Crowtac 28 ก.ย. @ 10:07am 
Looks amazing! I can't wait for this one....Please include a missile camera option where you can ride your launched weapons in camera view straight into the enemy ships....Awsome!
hansila 6 ก.ย. @ 4:49pm 
i am really sorry that i missed your kickstarted project but i love your game its what i always dreamed of in the space rpgs love u. Steam add this or imma shoot myself with a wallnut
Yggdrasil 27 ส.ค. @ 5:35pm 
I contacted them through their Facebook page and they were already in the process of updating their list of supporters who preordered. I checked today and I'm on! :)
borgboy0 26 ส.ค. @ 12:24pm 
@rolfskalder if you send them an email they respond with in a couple hours, apparently the last time they imported was around the 10th and they are importing today or tomorrow
borgboy0 26 ส.ค. @ 10:12am 
@rolfskalder i'm having the same thing happen to me, tho its only been 9 days here
St.Akardi 26 ส.ค. @ 8:48am 
@ Rolfskalder
That's terrible! Please ensure that you contact them through all available means; Try their kickstarter profile here; https://www.kickstarter.com/projects/1964463742/the-mandate ( you must hit their "contact me" on the kickstarter page. There's not a direct link to do so on Kickstarter)
Or try to mail to: contact@perihelioninteractive.com at their company website and their game website contact@mandategame.com
Yggdrasil 24 ส.ค. @ 2:12am 
going on two weeks now since I preordered through paypal and other than a digital receipt from paypal, no acknowledgement from the game company that I've preordered the game, no contact information to allow me to access the game website's forums, nothing. The game looks great, but if I don't hear from them in another week, I'm going to seek to get my money back. When someone pays to be a backer, you'd think the company would be quick to acknowledge this. The only other time I've had to wait was a very small dev team and I waited 24 hours before they sent an acknowledgement. Two weeks is not a good sign :(
St.Akardi 19 ส.ค. @ 8:10pm 
Hey, Here's a direct link to a PDF file of the Fan Compedium that is recently update since the recent update of the Mandate.
https://www.dropbox.com/s/867i4u2u4j73x53/Compendium16082014.pdf
St.Akardi 19 ส.ค. @ 8:08pm 
@ Vega,
Current the Specs that Devs are going for is this:
Just to clarify since we got a few messages about this: Our min spec for The Mandate is actually rather conservative but we focus on optimization from the start as it can affect both art direction and game design. While we do not have final specs, on the hardware side we are aiming for the following (recommended spec will be higher): Min spec (not final) - CPU: dual core 2.4 GHz or higher - GPU: Intel HD3000/4000, AMD/ATI 3850, nVidia 8600 GT - System RAM: 3 GB - Shader model: 3.0 or higher (DX9.0c+ on Windows) Basically if you have a decent gaming PC that is 5-6 years old or a laptop with integrated graphics (from Intel) that is 2-3 years old, or a laptop with discrete graphics (from nVidia / AMD) that is 3-4 years old, then you should be ok.
nick crusaire 16 ส.ค. @ 6:57pm 
just read the cargo ship update, and let's just say i never wanted something this badly before \o/ having interactivity with the war time economy, beyond simple sliders to make your populous happy is always super welcome in this day and age in what seems to be the dumbing down or complete removal of activities such as this.
STINKFIST 16 ส.ค. @ 9:03am 
Your already screwing up with the product branding. THE MANDATE? Makes me think i'm playing a game about congress. or lawyers. How about Reapers Wind or Space Sea Wench. Its about a crew so...name the game after the ship the crew is in duh. You give examples of sci-fi like FireFly. Named after a ship.
vega.px 13 ส.ค. @ 2:30pm 
any thoughs about the system requirements of this game?
coolshopp 9 ส.ค. @ 11:28pm 
If you want the latest news head over to their website or Kickstarter page at https://www.kickstarter.com/projects/1964463742/the-mandate
Yggdrasil 9 ส.ค. @ 4:29pm 
I'm preordering this one to get in on the beta. It looks like a cross between Mass Effect and XCOM. The space battles look great. I like the tactical aspects of both the space and ship boarding combat. I also like the Star Trek elements of traveling around the galaxy and violating the prime directive at every turn ;) Hope there's diplomacy as well.
Yggdrasil 9 ส.ค. @ 4:25pm 
Just checked out their main website ;) I can see they've been very busy and are wrapping up what looks to be a well-derserved August vacation. Oh yes, take my money!
Mr Furious 8 ส.ค. @ 1:38pm 
I had thought my excitement for this game would've waned since the kickstarter campaign. Nope. I'm more excited for beta access in January than I am Christmas in December.
St.Akardi 7 ส.ค. @ 8:45am 
@ Rolf
I'll mention it to them. I should really start a converstation with them.
Yggdrasil 4 ส.ค. @ 3:33am 
Glad to see from the posts that this is not dead. Wish the devs would check in once in a year or so.
St.Akardi 17 ก.ค. @ 2:56pm 
@ Ryan
Currently to resgister on the website you must have a preorder of the game. Which you could get it from their store http://www.mandategame.com/store. You can either use Backerkit (an app used to moderate your Kickstarter backers and later supporters.) Or use Paypal to preorder. However using Paypal, Devs have to import PayPal backers twice per month into BackerKit to provide the Ditgial keys and goodies that you may select from your preo-order tier.
Ryan 13 ก.ค. @ 11:12am 
how to register on there website? I can't find any register button or page!
Alhazred 13 ก.ค. @ 9:55am 
seriously can't wait. been folowing since kickstarter. ughhhh, this is gonna be amazingggg!!!
Kimokeo 9 ก.ค. @ 11:54pm 
Can't wait
King Kornholio 8 ก.ค. @ 12:12pm 
The scale of this blows my mind. I have always wanted a game like this- or at least similar. The fact that you are building this gives hope to the whole genre's future. I want to be able to completely cutomize everything from the cut of my uniform to the build of my ship, to the name and species of my and enemy factions. I want to design the crew as well as the captain. I want to fight in space, then board and pillage. I want it all. Do I expect it all from you? Nope. But it looks like you have a bigger chunk of the space opera in your game than most. This is a huge step in the right direction! Can't wait.
jpablo 30 มิ.ย. @ 6:52am 
f
pa4kin 28 มิ.ย. @ 6:02am 
thanks
Historicles 26 มิ.ย. @ 6:35pm 
thanks for all the info
St.Akardi 24 มิ.ย. @ 3:10pm 
If you want all the release info on the Mandate in one document then the Fan Compedium is here for you! http://www.mandategame.com/forum/fan-compendium-0
St.Akardi 24 มิ.ย. @ 3:09pm 
Hello Steam Users! Currently the Mandate has a site http://www.mandategame.com/ and backer only forums. Anyone that preorders before the release can join the community! And you can still preorder through their paypal store here with backerkit support! http://www.mandategame.com/store

Have a Great Summer!
longstar - SG2 Wikia 21 มิ.ย. @ 6:57am 
I'm jumping in the early access too.
Psynox 20 มิ.ย. @ 5:45pm 
I want this.
Shade 18 มิ.ย. @ 10:57pm 
still hoping this game makes it , it looks and feels awesome
Boss of Games 13 มิ.ย. @ 8:08am 
mega logic game it is really hardly
Trevein 9 มิ.ย. @ 1:54pm 
Have high hopes for the game. Pity I missed kickstarter. Good luck!
КАЛАЧИК И ТОРТ 16 พ.ค. @ 10:57am 
good
给可爱男孩子灌满精液 29 เม.ย. @ 11:44am 
能有中文嗎?
Alhazred 8 เม.ย. @ 4:33pm 
Seriously can't wait for this game. Missed out on backing the kickstarter :( The second it's up on early access, I'm all over it.
OzWally 4 เม.ย. @ 6:32pm 
OzWally 4 เม.ย. @ 6:31pm 
Looks alive there ---> http://www.mandategame.com/
Cirus☭ 26 มี.ค. @ 6:16am 
Задел знатный, ждём чего-то ниибического.
Deer 23 มี.ค. @ 6:57am 
Это самый ожидаемый инди проэкт для меня
Kirator117 15 มี.ค. @ 1:07pm 
I really wait for that game, its fantastic.
ashurakain 1 มี.ค. @ 3:19pm 
anybody have any news on this game?
Drakken 25 ก.พ. @ 2:22am 
Based on the videos this is one of the sexyest game on steam.