เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

RAKION
1,032 ความเห็น
< >
Walnut2016 22 ก.ค. @ 5:28am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Angelcosmo 21 ก.ค. @ 7:11pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
哥是来清场的 19 ก.ค. @ 11:35am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Jel 16 ก.ค. @ 8:02pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░: \

AWESOME GAME
Jel 16 ก.ค. @ 8:02pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Lucky 15 ก.ค. @ 6:21pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
ByungWook 12 ก.ค. @ 11:39pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Jetrull 7 ก.ค. @ 3:58pm 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Zione 7 ก.ค. @ 9:25am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
Edeniscoolol 28 มิ.ย. @ 8:32am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
AmerRox 28 มิ.ย. @ 6:51am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
John kaponi 23 มิ.ย. @ 10:52am 
Nice
Factor Skill 19 มิ.ย. @ 8:34am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
ex ou 17 มิ.ย. @ 11:03pm 
shit better hurry up before my nuts explode
TheCurtainCall 17 มิ.ย. @ 10:19am 
If you reset everyone then it would be worth it. Then take it to a not pay to win game, like it was in 2007ish
ShittyPlayer 13 มิ.ย. @ 7:03am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
✪Shanks 12 มิ.ย. @ 1:49am 
adddd
Beyond Perfection 10 มิ.ย. @ 8:47am 
is this going to happen or what
░LYNX 5 มิ.ย. @ 3:38am 
Make it so that premium members can buy cool looking cells/equipment for cosmetic look only. Cs go has done this and look at how huge it is.
ヤンデレ 30 พ.ค. @ 7:58pm 
All I want is this game without cheaters and pay to win, and I'm happy.
I played this a lot before, was fun but cheaters and pay for better gear ruined it for me once you got to that level.
marget 30 พ.ค. @ 12:53am 
que bien
RockDancer 15 พ.ค. @ 11:57pm 
soy un poco ignorante, ya se puede descargar?
Airmax.# 8 พ.ค. @ 8:53am 
Rakion: Return of Heroes, Will probably come out faster than this on steam
Raaziel. 5 พ.ค. @ 9:49am 
Recomendado, pase horas de ocio en este peruanisimo juego, aunque la verdad sus años de oro ya pasaron al olvido entre 2008 y 2011 fueron sus momentos dorados, ahora ya es poco visitado y demaciado trillado.
Nike|Sup{LAMI}! 5 พ.ค. @ 3:02am 
░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░ Valve Add This ░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░ Please! ░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░:
PitayaBiceps 1 พ.ค. @ 11:27am 
its will be great ?
大きな膣..私の鍋 29 เม.ย. @ 4:15am 
yeah
MR.D 26 เม.ย. @ 10:12pm 
Want it on steam?? make the game like before... i know it's impossible.. but try to make it like before when u release the game... this game is ruined by hackers , cashers ...
I'm still waiting for Rakion 2... which is better than the old version..
Thank You .
DeKawaii AngelCat 23 เม.ย. @ 9:25pm 
Playing this game almost every day... i always get this add to click the green button I WANT THIS ON STEAM
Jesse 22 เม.ย. @ 2:17pm 
any news ?
LukasCoady 18 เม.ย. @ 1:34am 
BRING OUT AN AUSTRALIAN SEVER OR LET THE COMMUNITY MAKE SEVERS!
Log! 17 เม.ย. @ 9:25am 
Lag everywhere, piece of shit game
Danaie 11 เม.ย. @ 9:23pm 
peruvian people :/
ex ou 11 เม.ย. @ 2:10am 
hurry the fuck up i want this shit
3xPaladin 10 เม.ย. @ 4:08pm 
its now 2015..lol
Hazelynn 7 เม.ย. @ 9:53pm 
Probably the best strategic pvp game released. People should give it a shot.
LordKrein 7 เม.ย. @ 4:47pm 
Please bring back this game. Ive literally been trying to install it for about a week and their downloading files seem extremely crappy. If steam can put time into this game, it would be awesome
BuhTrayper 4 เม.ย. @ 10:39am 
Make this game how it was 8 years ago and I'd be excited. Right now this game is a POS. Pay to win creatures is basically what every battle consists of.
visor595 3 เม.ย. @ 7:19am 
add it already
it is the best game i ever played
Nike|Sup{LAMI}! 1 เม.ย. @ 4:04pm 
Add this game balanced it and make it the best game on steam.
Mr.Frank 29 มี.ค. @ 3:53am 
add THIS GAME IFKOSDJSIF
【RsRh】Crossderp The Brony 28 มี.ค. @ 10:23pm 
YUS PLEASE ADD IT I MISS THIS GAME!!!!
Death][God 23 มี.ค. @ 11:58am 
si estaria bueno que rakion este en STEAM el modo de juego seria mejor
ya no habria hakers ni desventajas de otros jugadores
lo malo seria si tendriamos q comprar el juego para poder jugarlo
Rias Gremory 17 มี.ค. @ 5:44pm 
RELEASE IT PLEASE I WANNA PLAY AS MY BLACKSMITH AGAIN
Black Blade 15 มี.ค. @ 3:07pm 
I do hope these will get on Steam all ready, really want to play it again
(D2N) ŋ ᗩ ℘ Ĵ ᙀ ℕ 11 มี.ค. @ 4:35am 
This would be very great!!! Hope it will happen soon!!
Lonewolf 9 มี.ค. @ 9:12pm 
Oh god, Valve, don't bother, this is a pay2win game.
Juliuszeks 9 มี.ค. @ 7:35am 
if it would finnaly work fine on windows 8 x64 then yes it should be on steam
Reyy 5 มี.ค. @ 7:04pm 
This will be a great game if they will gonna remove OP items, creatures and also the hack


Rambo 3 มี.ค. @ 7:41pm 
steam ppor favor hasta cuando tendremos que esperar