เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

THE MERIDIAN SHARD
< >
207 ความเห็น
The Price is Reich 22 ก.ย. 2015 @ 2:23am 
Nice to see a non-lowermainland studio do something! Good luck!
sheba392 7 พ.ค. 2015 @ 7:35am 
Cant wait to play this game :))
DIE_by_SCI-FI 26 ม.ค. 2015 @ 3:31pm 
And please, can you say if it's possible try a demo?
DIE_by_SCI-FI 26 ม.ค. 2015 @ 3:31pm 
Skill icons are horrible. I think that they should be more simple and in the same style. I first think that it's forum avatars collection. But HUD and World map is wonderful to my opinion, keep going!
Someone's Friend 25 ม.ค. 2015 @ 6:40am 
I believe u can! We believe.
Lynchden 19 ม.ค. 2015 @ 5:04pm 
I downloaded the demo today. Can't wait to play it.
Cesare Borgia 26 ธ.ค. 2014 @ 1:09pm 
Cannot wait :D
Youdojo 19 ธ.ค. 2014 @ 5:13pm 
I feel like "Harry Longshaft knows how to adventure hard" is some sort of euphemism ;)
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 15 ธ.ค. 2014 @ 10:39pm 
@syky_finisher: High-5! I am very happy to deliver this game to as many players in their native language as possible. Thank you for your support.
syky_finisher 14 ธ.ค. 2014 @ 10:58am 
Looks really great - I like the graphic style! Thank you so much for supporting multiple language - in my case German! Can't wait!
enawuachukebor 12 ธ.ค. 2014 @ 6:42am 
Interesting, would play it.
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 9 ธ.ค. 2014 @ 4:53pm 
@e_s: Me too! Thank you for your support. : )
MONEYINTHEBANK 9 ธ.ค. 2014 @ 2:44pm 
It looks interesting i vote yes cause i want you to have a chance.
HiddenX 6 ธ.ค. 2014 @ 12:43pm 
A 'yes' from me
Anaisdjoly 1 ต.ค. 2014 @ 12:39pm 
Looks nice, remind me a bit like Kingdom Heart! :D
Haakon 27 ก.ย. 2014 @ 10:32pm 
Has some great ideas I've never seen before. Voted yes!
vadin 16 ก.ย. 2014 @ 5:03pm 
nice game ... looks awesome
AxelFlox 16 ก.ย. 2014 @ 10:44am 
Looks nice, you have my vote.
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 16 ก.ย. 2014 @ 9:46am 
@Everyone: Okay, we are 80% of the way into the top 100. This mean we need lots of votes still! Please share and let anyone you think may like this game know about it. Thank you!
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 16 ก.ย. 2014 @ 9:41am 
@Anis Of SreSmaSmuS: Good to know. Thank you!
Bruno 16 ก.ย. 2014 @ 8:36am 
God :D
Gravity 15 ก.ย. 2014 @ 11:42pm 
It really reminds me of "Myst" I'll buy this one :3
NicoB8 10 ก.ย. 2014 @ 8:59am 
I would pay anything for this game!
catmelonhat 3 ก.ย. 2014 @ 5:10am 
like&vote! gimme one this
Ankagunner 3 ก.ย. 2014 @ 4:47am 
<3 gimme this one :<
Markus 9 ส.ค. 2014 @ 9:46am 
Ich würde mir dieses Spiel gerne kaufen weil es gut aussieht ( Aber nur wenn es nicht zu viel kostet). ; )
Be2maru248 24 ก.ค. 2014 @ 1:40am 
このゲームはとても面白そうなので、凄く期待しています。               是非完成を待ち望んでいます。ローカリゼーションは非常に高価かもしれませんが、    応援してますのでがんばって下さい。日本語で交流できて嬉しいです。Thank you!
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 23 ก.ค. 2014 @ 10:45pm 
@Be2maru248: 私のゲームを訪問する時間を割いていただきありがとうございます。はい、私は現在、ゲームの日本語版を実装するローカリゼーション翻訳会社で働いています。私はそれのためのお金を節約する必要がありますので、非常に高価です。

(Thank you for taking the time to visit my game. Yes, I am currently working with a localization translation company to implement a Japanese version of the game. It is very expensive, so I will have to save money for it.)
Be2maru248 20 ก.ค. 2014 @ 8:26pm 
I want a Japanese implementation.
When will that be implemented?
ionutudor2012 22 พ.ค. 2014 @ 11:17am 
Voted
Someone's Friend 17 พ.ค. 2014 @ 9:55pm 
Ultra epic!
WonderGamer 20 มี.ค. 2014 @ 9:39am 
Thank you for the explanation. I am pleased with the response, so I will be reinstating my upvote. Good luck on your endeavors.
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 20 มี.ค. 2014 @ 9:17am 
@[Xfire] WonderGamer: Hello and thank you for taking the time to explain the issue(s) that you've had with a product on Steam. To answer your questions, YES and YES! I pay and will continue to pay for year round hosting of my own site which will always offer a direct purchase-from-the-developer option, as well as an option to purchase through the Humble Widget on the front page. After my kickstarter campaign became a funding success, I have had several offers from smaller indie publishers and hosts who would like to also offer The Meridian Shard for sale through their portals as well. So there will always be a method outside of Steam for anyone who wants a copy. I believe that Steam is a fantastic service, but I also know that not everyone buys through Steam. Any purchases made directly through my website, ultimatefantasystudio.com will be provided with a Steam key upon request. I hope you have some smoother user experiences with Steam going forward. Have a good day : ).
WonderGamer 19 มี.ค. 2014 @ 10:27pm 
I am going through a list of Greenlight items that I have upvoted based on a decision made by Steam to reject a refund request on a defective purchase. At this point I am removing my upvotes until I get some answers to some questions:
- Will it be available for purchase through other sites?
- Will people purchasing through other sites get a Steam key?

Whether I purchase it at all will be dependent on whether it will be available for purchase through other digital distributors. Whether I will upvote this or not will be dependent on whether purchases from other sites will require Steam activation or if we will be provided with Steam keys from those purchases once it passes Greenlight. I don't have a problem with Steam activation if it's a must, but I won't purchase new games directly from them anymore.
☼Stress Test☼ 16 ก.พ. 2014 @ 7:00am 
Looks Good .. i would defo give this a go :) thx for the Inv :)
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 13 ก.พ. 2014 @ 8:32am 
@steven_ward_945: Cheers to you too my friend!
steven_ward_945 12 ก.พ. 2014 @ 3:48pm 
cheers to this game :-)
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 11 ก.พ. 2014 @ 9:37am 
@shanewane: Hahahahahah! Thanks for making me laugh today! You rock. : )
shanewhane 11 ก.พ. 2014 @ 8:17am 
this game looks like all that and a bag of potatoe chips, no homo
Carter83 3 ก.พ. 2014 @ 12:26pm 
Story driven, choices and turn-based battles - sound as good ingredients! Thumbs up.
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 2 ก.พ. 2014 @ 10:58am 
@blackageha: Thank you! I have a sign-up on the very first category/section of the forum here if you get time this week, or whenever: http://www.ultimatefantasystudio.com/forum/

It's a new forum, so we're still small, but it would be nice to have some new members. : )
blackageha 2 ก.พ. 2014 @ 10:53am 
@Ultimate Fantasy
Yeah, sure! :)
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 2 ก.พ. 2014 @ 10:46am 
@blackageha: Sweet! Thank you. I'm planning on getting to the final testing stage for late autumn this year. This project will have taken me 2 years to build, and I will need some help with testing it. Would you be interested in testing a chapter or two in exchange for a special edition copy? I know it's a lot to ask, but I am hoping to have a large group of testers to comb through the extensive text and side-quests to make sure I've gotten it all right before officially releasing it. Either way, thank you!
blackageha 2 ก.พ. 2014 @ 10:41am 
@Ultimate fantasy,
Yep, just voted yes.
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 2 ก.พ. 2014 @ 10:40am 
@Opera Phanton: Hello! I too have a mac at home and also work in Linux. So, if the budget going forward allows, I will have the game written for mac and linux as well. I just did not want to put that in the system specs in case I couldn't afford the programming help later on. However, I did run WINE on my laptop with Windows 7, and The Meridian Shard so far runs absolutely perfectly. So if you don't mind using an emmulator as a bridge, then you can play this game no problem on a mac! Have a great day!
Opera Phantom 2 ก.พ. 2014 @ 10:34am 
It's times like this that I wish I had a PC to complement my Mac. I love the way this game looks and sounds, but, as I said, I have a Mac. If you ever do release a Mac version, I'd buy it in a heartbeat!
Victory Forge Games™  [ผู้สร้าง] 2 ก.พ. 2014 @ 10:03am 
@Everyone: Thanks for your feedback!

@blackageha: Thank you for helping by sharing your thoughts. It's important for developers to listen to people, especially potential players, to get a well-rounded evaluation of their projects. Yes, you are correct in that the text formatting is in its early stages. In fact, I cut-back on it for the video so that it could be read through quickly, whereas in the game, there is already more than 20,000 words of dialogue and optional info/story sections. Yes, optional, for all those who may not wish to do much reading.

Also, I am really hoping to have most of the game voice-acted by next year, and I don't mean crappily voice-acted so that it makes you cringe and roll your eyes. I mean using my background in theatre to put a few people together to read scripts from the game with all the passion and fervor they would on stage. Does this mean you can vote YES now? I will work very hard at making this a great adventure game. : ) Thank you.
jernesto 2 ก.พ. 2014 @ 8:39am 
I think is going to be a great game, I like rpg games not only for the gameplay but also because the story. I think that as long there is a great story there is a great game
blackageha 2 ก.พ. 2014 @ 4:02am 
Normally I would vote yes...but the text I've seen so far...well, you need a better writer. Or at least an editor...(like some places in the text didn't show a person's emotions/pauses/speech patterns depending on their educated or non-educated background aka everyone talks on the same level). Hopefully what was shown here is very early in the making of this game that I would have voted so much yes for it. For now my vote is : Maybe
Himi-chan no kanojo da! 2 ก.พ. 2014 @ 3:17am 
Looks great! My kinda game all the way, voted of course and can't wait for it to release