ซอฟต์แวร์นี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในซอฟต์แวร์นี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

FL Studio
< >
492 ความเห็น
DesSanctYew 23 ส.ค. @ 11:52am 
A new half life game will probably be released before this gets out of Greenlit and added to steam.
NƎdoВольный 23 ก.ค. @ 12:51pm 
Last update 28 Jun 2013 22:54 . It's fine!
THAT.WIZ.KHALIFA 8 ก.ค. @ 1:29am 
lmao i bet Ableton will be greenlit before FL finally comes to the store
Ravironio 4 ก.ค. @ 1:04am 
Come on.... RELEASE ALREADY....
m30w 29 มิ.ย. @ 9:18pm 
by the time this is released it will be FL 15....
HATABOMBA 23 มิ.ย. @ 9:14pm 
release please
~BLCKHLE 11 มิ.ย. @ 10:26pm 
why so long
metus 6 มิ.ย. @ 10:21pm 
why so loooooooooong
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cool dog 2 มิ.ย. @ 9:53am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 19 พ.ค. @ 7:48am 
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED THIS PROGRAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 15 พ.ค. @ 10:29am 
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED THIS PROGRAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 12 พ.ค. @ 11:39am 
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED THIS PROGRAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 9 พ.ค. @ 11:18am 
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED THIS PROGRAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 6 พ.ค. @ 11:17am 
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED THIS PROGRAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 3 พ.ค. @ 11:59am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RaceDriverMIKU 2 พ.ค. @ 4:39am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 30 เม.ย. @ 6:45am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡MonoPoly (키,게임판매) 27 เม.ย. @ 7:11am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 20 เม.ย. @ 10:07am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 11 เม.ย. @ 11:02am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ханкотаку 8 เม.ย. @ 5:38am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 7 เม.ย. @ 10:18am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 5 เม.ย. @ 12:31pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 4 เม.ย. @ 12:03pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qwa 3 เม.ย. @ 5:29pm 
Qwa 3 เม.ย. @ 5:27pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qwa 3 เม.ย. @ 5:27pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 3 เม.ย. @ 12:15pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NƎdoВольный 1 เม.ย. @ 11:28am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 30 มี.ค. @ 10:50am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARDIOmusic 18 มี.ค. @ 11:30am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Javier Da Rosa 17 มี.ค. @ 12:47pm 
~3 years later~
CARDIOmusic 13 มี.ค. @ 8:32am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HDMI_SESH-148-228-8800-bOnEs 13 มี.ค. @ 7:49am 
wow
NƎdoВольный 17 ก.พ. @ 10:43am 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FocusBoxHero 15 ก.พ. @ 7:11pm 
> was here
NƎdoВольный 14 ก.พ. @ 9:51pm 
VALVE, very long time!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Yeti 17 ม.ค. @ 3:24pm 
I know it has been greenlit, but is this actually happening? It's been here for a very long time.
NƎdoВольный 4 พ.ย. 2015 @ 12:59pm 
For the third year went ..................
NƎdoВольный 28 ต.ค. 2015 @ 4:12pm 
До коле ждать ещё?
mrdog1930 23 ต.ค. 2015 @ 9:36am 
please! I'm still waiting...
LorderanAli 21 ต.ค. 2015 @ 2:53am 
I'm looking forward to this coming out as soon as possible!!
CARDIOmusic 27 ก.ย. 2015 @ 10:56am 
Ну когда уже будет через стим..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAXIMUS22 25 ก.ย. 2015 @ 5:00pm 
zzzzzzzzz ZZZ!!! How long to wait??? WE WANT FL STUDIO ON STEAM RIGHT NOW!!!
Itechi 'v`~ RAKIETOWE SPOJRZENIE 24 ก.ย. 2015 @ 10:43pm 
"just do it!"