Το παιχνίδι έχει γίνει αποδεκτό από την κοινότητα!

Η κοινότητα έδειξε το ενδιαφέρον της για αυτό το παιχνίδι. Η Valve βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το δημιουργό για την κυκλοφορία στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Army and Strategy: The Crusades
< >
373 σχόλια
Platonov 12 Μαϊ στις 7:36 
Still not disponible we are near summer 2017.
jinstouch 9 Δεκ 2016 στις 22:34 
출시만 기다리고 있습니다
noobie 9 Οκτ 2016 στις 3:19 
새 영상을 보니 정말 재밌어 보입니다.
Seneka 8 Οκτ 2016 στις 2:14 
올해는 나오기를 바랍니다!!
인간사람중간 16 Αυγ 2016 στις 5:07 
기다리는중...
pastelrose87 15 Αυγ 2016 στις 6:16 
아직 개발 중이신 거죠? 제발 아직 포기하지 않았다고만 해줘요.
Ludrik 20 Απρ 2016 στις 4:55 
Release date was supposedly "in 2015". Is the game dead?
Nephim 22 Φεβ 2016 στις 23:26 
멀티 플레이 지원하실 계획은 혹시 없나요? 멀티플레이만 된다면 친구들에게 추천해서 같이 해보고 싶네요
Yggdrasil 22 Ιαν 2016 στις 3:01 
Wow! Read your homepage part about the difficulty for Korean game devs to get games on Steam. It's crazy.
Yggdrasil 22 Ιαν 2016 στις 2:57 
Please put this on Steam and take my money! I am still hoping to play this!
Pang-Hu 15 Ιαν 2016 στις 22:34 
으음.. 언제쯤 나오나요..? 3년째 기다리는 중인데..! 기대중입니다..!
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 3 Ιαν 2016 στις 18:38 
@Kirby Sorry for late the developing game. We will be coming soon with good news. :-)
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 3 Ιαν 2016 στις 18:35 
@ponytail moe - 아직 발매는 되지 않았습니다. 곧 좋은 소식이 있을 예정입니다.
Jerry 1 Ιαν 2016 στις 0:14 
it would be nice if you write in english for all people to read
ponytail moe 27 Δεκ 2015 στις 7:15 
안녕하세요 어떻게 하다가 이 게임을 알게되었습니다
죄송하지만 이 게임이 너무너무 하고싶은데 언제 어디서 플레이 할 수 있나요?
텀블벅에 2013년에 후원이 있어서 이미 나온줄 알았는데 아무리 찾아도 없네요
제작자 홈페이지를 가도 플레이를 제공하지는 않던데
아직 발매가 안된 게임인거지요? 언제쯤 해볼 수 있을까요ㅠㅠ
하고싶어 미치겠습니다 진짜ㅠㅠㅠㅠ
Severus 27 Δεκ 2015 στις 1:23 
이건 꽤나 재미있는 작품이 되겠네요, 시나리오 에디터 같은 사용자 편집 기능이 추후에 추가된다면, 설정놀음만 하다가 정작 게임은 뒷전이 될 수도...
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 9 Δεκ 2015 στις 18:23 
@hanaray 죄송합니다만 시나리오 에디터 등의 사용자 게임 편집 기능은 지원 예정에 없습니다.
hanaray 6 Δεκ 2015 στις 22:15 
혹시 시나리오 에디터 같은 것도 지원하려나요?
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 15 Νοε 2015 στις 17:28 
@Hwang_In 의견 감사합니다. BIC 때에도 그랬지만, 마구 넘어가는 유저들에 대해서는 저희도 고심 중에 있습니다. BIC 때도 그랬지만, 전시라는 특성 상 스킵 플레이를 지양하게 하는 것도 좀 애매하긴 했거든요.

덕분에 지스타에서의 전시는 별 탈 없이 종료되었던 것 같습니다. 감사합니다. :-)
Hwang_In 15 Νοε 2015 στις 6:02 
이번 지스타에서 봤는데 꽤나 재미있어 보여서 찾아왔습니다. 이번 지스타에서 제가 인디부스 자원봉사를 하면서 관람객분들이 헷갈려하실때 가끔식 알려드리는걸 했는데 전체적으로 기본 설명을 확인 하기보단 마구 눌러보시는분들이 많이 계셔서 플레이에 지장을 격으시분들이 계셨습니다. 미약한 의견이지만 처음 시작하면서 설명해주는 부분에서는 행동이 필요한 부분에 반짝이는 마커같은게 있으면 처음 하는 분들이 좀더 쉽게 배울 수 있을 것 같습니다.
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 11 Οκτ 2015 στις 18:27 
@인간사람중간 감사합니다!
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 11 Οκτ 2015 στις 18:27 
@Normal 항상 괌심가져주셔서 대단히 감사합니다. !
인간사람중간 9 Οκτ 2015 στις 8:51 
많이 기대중입니다!
Nomal 3 Οκτ 2015 στις 7:55 
스팀하면서 그린라이트 항목은 잘 들어오지도 않지만 지만 이게임 만큼은 매달 들어와서 살펴봅니다. 응원합니다. 기대많이 하고 있습니다
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 21 Σεπ 2015 στις 22:39 
@ONION 내장 그래픽에서의 실행은 확답을 드리지 못합니다만, 일정 비디오 메모리 이상이면 일단 문제는 없는 것으로 알고 있습니다. 관심 가져주셔서 감사합니다. !
ONION 19 Σεπ 2015 στις 6:52 
전부터 기대하고있었고 인벤에서 인디게임 기사에 올라온거봤습니다 ㅎㅎ 기대됩니다
그래픽카드없어도 내장그래픽만으로도 게임가능할까요?
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 15 Σεπ 2015 στις 0:38 
@TakaTaka 현재 기본 게임 콘텐츠 추가는 완료 되어 있는 상태이며, 발매를 위한 폴리싱 작업에 들어갔습니다. 2015. 9. 10일에 열린 부산 인디커넥트페스티벌에서 시연 전시를 완료 하기도 하였습니다. 최신 작업 상황을 알 수 있는 게임 동영상은 이 링크 을 참조해 주세요. !
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 15 Σεπ 2015 στις 0:36 
@Xq.Nexus 감사합니다. 곧 좋은 소식으로 찾아오겠습니다. !
[DaRam]TakaTaka 14 Σεπ 2015 στις 1:53 
많이 진행은 되었나요?? 기다리고 있습니다! 화이팅
Xq.Nexus 12 Σεπ 2015 στις 23:09 
플레이어와 제작자분 둘 다 후회없는 게임을 만들어주세요 기다리고 응원하겠습니다!
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 2 Αυγ 2015 στις 21:47 
@mOer 곧 좋은 소식을 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. ㅠㅠ
mOer 28 Ιουλ 2015 στις 1:56 
아직 발매일이 정해지지 않은건가요?
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 10 Ιουν 2015 στις 22:11 
to Lexen & pulsusego - Thanks! :-) We will announce good news soon.
pulsusego 10 Ιουν 2015 στις 15:17 
Took me a while to find this game again after I remembered looking at it last year. Good to know from recent(ish) posts that it's still active, and best of luck to the devs. Still a very interesting concept, and should be a great game.
Lexen 8 Μαϊ 2015 στις 0:51 
Nice to know that project still alive. Best of luck in your work!
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 27 Απρ 2015 στις 22:06 
to God bless ANZACS - From Turkey - Sorry. It is not dead. Please waiting more time. Thanks!
Cio adamdır amk #01 25 Απρ 2015 στις 10:42 
Is the game dead D:??? I'm waiting long ASF! and didn't bought any game to save on this!
Ludrik 16 Απρ 2015 στις 19:40 
Thanks for the reply. Will look forward to the finished game!
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 12 Απρ 2015 στις 21:48 
to Ludrik - Our team are making main campaign mode contents. It is completed about 85%. We are not considering Early Access now. But we are coming soon for some good news. Thanks.
Ludrik 11 Απρ 2015 στις 1:33 
If Early-Access is not available, could you at least let us know on how things are going? last announcement was four months ago...
DAM 30 Μαρ 2015 στις 4:38 
Nice to know man. Keep the hard work.
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 29 Μαρ 2015 στις 19:31 
to DAM - Sorry for a waiting. Our team is working hard actually.
DAM 27 Μαρ 2015 στις 6:23 
I've waited this for so long. Is this still active???
콩은까야제맛 17 Μαρ 2015 στις 1:49 
중간에 제작이 어떻게 진행되고있는지 보고싶기는 하지만...

그저 기다릴 뿐이죠 ㅋㅋㅋ
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 15 Μαρ 2015 στις 19:09 
to gong222 - 현재 얼리엑세스는 고려하고 있지 않습니다. 빠른 시일내에 좋은 소식 전해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 관심 가져주셔서 감사합니다.
gong222 13 Μαρ 2015 στις 22:33 
언제쯤 정식발매가 될까요? 아니 얼리억세스도 아직 안되는 건가요?
Pied Pipers Entertainment  [Δημιουργός] 13 Μαρ 2015 στις 1:01 
to Truesilver Champion - 저희 팀은 디제이맥스 관련 IP가 없습니다. (..) 아마도 네오위즈 관계사 중 하나가 가지고 있지 않을까 싶은데요.
Ow-HIMERAGI 24 Φεβ 2015 στις 0:03 
개발자 분들에게 묻고싶네요. 혹시 스팀으로 디제이맥스 시리즈는 출시할 생각이 없으신가요?
JoonMin 16 Φεβ 2015 στις 23:52 
기다리고 있습니다! 꼭 완성된걸 보고 싶습니다!
GAMING_POD 11 Φεβ 2015 στις 15:16 
Great game i think