เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

No Heroes
2,234 ความเห็น
< >
ShadowKing [Cookie] 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
SpookyBlackberry 24 ก.ค. @ 11:56am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
Lucas Brazil 23 ก.ค. @ 2:16pm 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█

Hunterqe 23 ก.ค. @ 1:51pm 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
TSLAYER720 17 ก.ค. @ 10:02pm 
how can i download?
Tristan 15 ก.ค. @ 7:22am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ ░░█
▓▓▓▓▓█░░░░ ░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
MyJIbTuK 12 ก.ค. @ 3:42pm 
I waiting 2 years for releasing this game, please faster !!
Newton 11 ก.ค. @ 6:36pm 
Valve can't just make a developer release a game when they feel like it.
It's not coming out until it's finished.
Legendary Predator 11 ก.ค. @ 5:09am 
We need this game on steam. ADD THIS HOLY VALVE CORPORATION!!
★HΣllO!24™★ 10 ก.ค. @ 8:10pm 
WTF VALVE??? I'M WAITING 1 YEAR FOR RELEASING THIS GAME!!! PLZ RELEASE THIS GAME NOWWW!!!!!
WHATYOU 10 ก.ค. @ 11:14am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
Pokled 8 ก.ค. @ 6:48am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
Etisalat 7 ก.ค. @ 8:11am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
[HUN][Moist]( ͠° ͟ʖ ͡°) 3 ก.ค. @ 1:51pm 
@MissingPotato

The Game Will Be Free-To-Play xD
Yui-San 3 ก.ค. @ 1:25pm 
I swear to god, im going to buy this. I develop games myself but never launch them or anything like that... It's just for fun, you sir did the right thing! Amazing!
Bady 3 ก.ค. @ 7:31am 
I can't wait anymore! Your game is so epic!
Tire Marks 30 มิ.ย. @ 8:13pm 
Dude I need the song, I need the song that's in the gameplay moments #1 video as well as several others made by this magnificient bastard. I need the song, DOES ANYONE KNOW THE SONG?
Mav 24 มิ.ย. @ 5:33am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
CryOns 22 มิ.ย. @ 4:25pm 
Tiago me adiciona no Steam?????? Sou Brasileiro manooooooo eu sei que você é Português. Por favor me adiciona no Steam mano. Sou um futuro desenvolvedor de jogos, mas não tô perto de você ainda porquê o que me quebra é programação :(
CrY0Xi 17 มิ.ย. @ 1:37am 
Its K
WHATYOU 6 มิ.ย. @ 7:36am 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
xJaguaaR 1 มิ.ย. @ 5:18am 
With AAA games I mean call of duty, battlefield etc
xJaguaaR 1 มิ.ย. @ 5:17am 
@ChickenLord that may be because this is developped by just one person, if you compare this to what so called AAA games, which defenatly are worse than this game, of course it would take a way longer time to complete. Give it some time and respect the developer.
Kuro_Keiyakusha 29 พ.ค. @ 9:33pm 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
S3CKSHUN823 29 พ.ค. @ 6:26am 
please, release this game already! I want to experience dat parkour
Wasabidog14 28 พ.ค. @ 5:16pm 
Does anyone know the player cap for each match?
NineTwNty ★ G2A.com 27 พ.ค. @ 3:05pm 
@Lambda Gaming the game will be released this year (thats what we know for now, no exact date) as an Early Access title (Free). @silvershot the game engines of the two games are different... The Mechanics of No Heroes are based on things that you can do in real life. Hope you dont think the game is a copy of battlefield anymore :)
silvershot 25 พ.ค. @ 10:54pm 
its like bf on crack
Lambda Gaming 25 พ.ค. @ 8:45am 
Do you know how many days it will be before the release?
Subject #371 24 พ.ค. @ 12:45pm 
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█ ░ █▀█
█░░█░█░░░█░░░█▀▄ ░█▀▀█
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░ ▀░▀░░▀
░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀
░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█
░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀
░░░░░░░░░░░████
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
██████▄▄█░░░░░███▄
▓▓▓▓▓█░░░░ Valve ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Add This ░░█
▓▓▓▓▓█░░░ Please! ░░░█
▓▓▓▓▓█░░░ And give░░█
▓▓▓▓▓█░░░░me one░░█
▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░█
Lambda Gaming 24 พ.ค. @ 12:01am 
When are you releasing the game?
(|-NEON HAWK-|) 22 พ.ค. @ 5:16am 
This game is very COOL !
TheGamingGemini 19 พ.ค. @ 8:13pm 
@PrinceOFools
Your username is so accurate it isn't even funny.
FPSUsername 17 พ.ค. @ 10:24am 
@PrinceOFools If you drop linux, why not mac too? Mac is based of unix and works about the same as linux, you don't have to do much work to get it working on both. And there are people that play games on linux, linux is a great system, but lacks of program support.
Payback780 17 พ.ค. @ 4:37am 
Love this game
Madstryker 16 พ.ค. @ 10:08am 
Love the game keep up the hard work :D I got great ideas for takedowns is there anywhere I can go to put my suggestions.
pY 16 พ.ค. @ 9:06am 
AEEEEEEEEE! Thiago, parabéns :DDD
Vai demorar pro jogo sair? ;/
Sua mãe 16 พ.ค. @ 8:42am 
i would pay for 3 years of development

belo trabalho thiago
- JP - 16 พ.ค. @ 8:03am 
this is very nice game pls gaben pls valve
PrinceOFools 15 พ.ค. @ 6:24pm 
Drop Linux Nobody will play games on linux Everyone either plays o mac or Windows 7 or something of that nature
Brotha Ü 10 พ.ค. @ 10:24am 
we will need to wait a lot dudes , i see no feedback from him xD i mean no more updates or anything , we need to wait for the game to be ready
EricScarpi 7 พ.ค. @ 3:14pm 
OH MY GOSH I NEED THIS: F2P, PARKOUR, AND EVERYTHING.
Xaskull 7 พ.ค. @ 9:04am 
I want it!
Tourist 5 พ.ค. @ 8:46pm 
Game looks cool, can't wait to see it.
NineTwNty ★ G2A.com 5 พ.ค. @ 3:36pm 
@Trixxie! Can you go shit on another game? Pl0x... Love, Your mother.
TrixxieDesu! 4 พ.ค. @ 6:36pm 
I'm going to laugh so much when this game gets shut down due to assets being used from other games.
CauseOfDeath 3 พ.ค. @ 9:02pm 
How do I donate money to help you?
PvPMasK 3 พ.ค. @ 3:11am 
RELASE PLS!
Mein Schwagg 30 เม.ย. @ 11:56pm 
Fuck all you retards demanding game release, i've been waiting for this since the first update, so shut the fuck up and be patient you little shits
CauseOfDeath 29 เม.ย. @ 7:08pm 
Cant wait man, keep up the good work!